วัดความสำเร็จของการบริหารความรู้ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : แนวคิดในเรื่องของ การบริหารความรู้ (Knowledge Management) ได้กลายเป็นแนวคิดยอดฮิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดทางด้านการจัดการอีกคำหนึ่ง ที่องค์กรหลายๆ แห่งได้นำมาใช้ ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมา องค์กรจำนวนมากได้เริ่มนำแนวคิดเรื่องของ KM มาใช้กันมากบ้าง