ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท เป็นอย่างไรนั้น ควรจะรู้ไว้ ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท ? การจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นมีขั้นตอนอยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติมีสำนักงานทนายความ หรือสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ประกอบกิจการรับจดทะเบียนบริษัทอยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถให้บริการความช่วยเหลือแก่ท่านได้ โดยท่านไม่ต้องทำอะไรมาก นอกจากให้ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้แก่เขาไปแล้วก็เซ็นชื่ออีก 2-3 ครั้ง ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนี้ก็จะกล่าวแต่เพียงสังเขป เพื่อให้ท่านเห็นภาพและเข้าใจถึงขั้นตอนเมื่อจะต้องไปจดทะเบียนจริงๆ ก่อนที่จะทำการจดทะเบียนบริษัทนั้น ก็จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อกันเสียก่อน การตรวจสอบรายชื่อคือการตรวจดูว่าชื่อบริษัทที่ท่านจะตั้งนั้น ไปพ้องหรือคล้ายกันเข้ากับบริษัทที่คล้ายกันเข้าก็จะจดทะเบียนไม่ได้ เพราะเดี๋ยวประชาชนจะสับสนว่าบริษัทไหนของใครแน่ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบก่อนที่จะจดทะเบียนก็ต้องมีการตรวจรายชื่อบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทของท่านไม่ไปซ้ำกับใคร หลังจากการตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยว่าไม่ซ้ำกับใครแน่แล้วก็เริ่มทำตามขั้นตอนได้ เริ่มด้วยการทำเอกสารที่กฎหมายเรียกว่า หนังสือบริคณห์สนธิ ขึ้น