อิทธิพลและอำนาจ ของการจัดงานแสดงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค อิมแพค เมือง ทองธานี หรือศูนย์สิริกิติ์ก็ตาม ต่างก็เป็นที่สนใจของสินค้าต่างๆ มากมาย จนทำให้บางท่านสงสัยว่าการจัดงานแสดงสินค้านั้นมีความสำคัญต่อการกำหนด กลยุทธ์ไอเอ็มซีมากน้อยเพียงใด และทำไมเครื่องมือนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อะไรเป็นสาเหตุสำคัญ คำถามเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้เขียนต้องเขียนชี้แจงถึง รายละเอียดของเครื่องมือนี้ผ่าน คอลัมน์กลยุทธ์ไอเอ็มซี โดยปกติการจัดงาน แสดงสินค้านั้นมีการเติบโตและเป็นที่สนใจของนักกลยุทธ์ไอเอ็มซีีเป็นอย่าง มาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งพอสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้ 1. การจัดงานแสดงสินค้าเป็นเครื่อง มือที่ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพมาก (Trade Shows