Tag: การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3974 (3174) วันนี้ขอให้ความรู้ต่อท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านที่อาจจะยังมีความรู้สึกที่คลุมเครืออยู่ว่าตกลงแล้วการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) คืออะไร โดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการ
Read More

เอสเอ็มอีกับการจัดการความรู้

เอสเอ็มอีกับการจัดการความรู้ เรวัต ตันตยานนท์ ผมได้รับการแนะนำจากผู้รู้ในวงการให้อ่านเอกสารชุดหนึ่งของ European Committee for Standardization (CEN) หรือสำนักงานมาตรฐานของสมาคมประชาชาติยุโรป ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทาง สำหรับการปฏิบัติการที่ดีในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเน้นไปที่การนำไปใช้ ในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีเป็นหลัก เมื่อพูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้ คนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าเครื่องมือด้านบริหารจัดการชนิดนี้ คงเหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก หรือต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมักจะไม่คิดว่า การจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management) นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีที่จะสามารถนำไปใช้สร้างความแข็งแกร่งและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ ความจริงแล้ว เรื่องของการจัดการความรู้ เป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะทำให้พนักงานหรือบุคคลากรของกิจการมีความรู้เพียงพอในการดำเนินกิจการให้ราบรื่นไม่เกิดปัญหา
Read More

การจัดการความรู้เรื่องวัฒนธรรม …กลยุทธ์ทางการตลาดอันแยบยล

การจัดการความรู้เรื่องวัฒนธรรม …กลยุทธ์ทางการตลาดอันแยบยล คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4003 (3203) เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มีโอกาสพานิสิต เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ รู้สึกประทับใจในแง่ของความรวดเร็ว ในความเจริญก้าวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อสมัยตอนเป็นเด็ก
Read More

เปลี่ยนมุมมองเรื่องการ ‘เสียหน้า’ ให้เป็น ‘การจัดการความรู้’

เปลี่ยนมุมมองเรื่องการ ‘เสียหน้า’ ให้เป็น ‘การจัดการความรู้’ Post Today – หลังจากจบการประชุมของผู้บริหารระดับสูง “เค็น” ผู้บริหารชาวต่างชาติดึงแขน “ปิ่น” ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มาคุยด้วย เค็นเริ่มด้วยการพูดว่า “คุณปิ่นผมจะทำอย่างไรดีครับ เพื่อให้พนักงานของผมรีบบอกผมเมื่อเกิดปัญหาในงานขึ้นน่ะครับ” ปิ่นถามกลับเพื่อให้แน่ใจว่า “เค็น คุณหมายความว่าอย่างไรครับ ไหนลองขยายความหน่อยซิ” เค็นเล่าว่า “เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรามีงานนิทรรศการสำคัญเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ผมมอบหมายให้พนักงานคนหนึ่งจัดการเรื่องของโบรชัวร์ แต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเมื่อโรงพิมพ์ไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนด เนื่องจากกระดาษแบบที่เราต้องการไม่มี พนักงานของผมคนนี้รู้เรื่องตั้งแต่ 5 วันก่อนวันงาน
Read More