Tag: การคิดเชิงอนาคต

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 3

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 3 สถานการณ์ที่ต้องคิดเชิงประยุกต์ 1. สถานการณ์ที่ต้องตอบคำถามว่า “ใช้ ‘ทำ’ อะไรได้บ้าง” และ “รวมกันอย่างไรจึงเหมาะสม” – ใช้ทักษะการแตกแขนง เพื่อใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ การประยุกต์อาจทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการหาทางเลือกอื่น ๆ ทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการพยายามคิดเพื่อหาทางใช้ประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่มากกว่าเดิม เพื่อใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่าง การแปรรูปสับปะรด ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2 การคิดประยุกต์ในกระบวนการทางสมอง 1. สมองแก้ไข “ความจำกัด” โดยการหาสิ่งทดแทน สมองมีความสามารถในการแก้ปัญหา สมองจะพยายามนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทดแทนคุณสมบัติ สมองจะทำการเทียบเคียงมโนทัศน์เชิงนามธรรมเพื่อหา “ตัวร่วม” หรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทดแทน ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการเอาหาอะไรมาหนีบกระดาษแต่ไม่มีที่หนีบ สมองจะทำการแก้ปัญหาโดยทำการค้นหา “วัสดุที่สามารถยึดกระดาษได้” เช่น กิ๊บติดผม ตัวหนีบผ้า แทนที่หนีบกระดาษได้ 2. สมองเห็นสิ่งที่พึงใจและปรารถนา
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 1

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 1 ความหมายของการประยุกต์ หมายถึง การนำ “บางสิ่ง” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง การประยุกต์เป็นวิธีการนำบางสิ่งมาใช้ประโยชน์ “บางสิ่ง” ที่นำมานั้น อาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนำมาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิ่ง” นั้น อาจเป็นวัตถุสิ่งของที่นำมาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ ตัวอย่าง การรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย แทนที่จะให้คนในสมัยนี้แต่งกายเหมือนคนสมัยก่อน ทางที่ดีกว่าคือนำบางส่วนที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
Read More

การคิดเชิงสร้างสรรค์

การคิดเชิงสร้างสรรค์ นักจิตวิทยาค้นพบว่า “ทุกคนสามารถฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์หรือไม่ และไม่ได้ถูกจำกัดโดยสภาพของชีวิต” เอ…แล้ว “ความคิดสร้างสรรค์” มันคืออะไรกันล่ะ หากจะมองในแง่ของความหมายก็อาจจะแยกได้เป็น 3 ความหมาย คือ ความหมายที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking ความหมายที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การกระทำที่ไม่ทำร้ายใคร หรือ Constructive thinking
Read More

ทัศนคติเชิงบวก

ทัศนคติเชิงบวก เราต้องมีทัศนคติบวกร้อยเปอร์เซนต์ ในทุกๆ เรื่อง ในทุกๆ สถานการณ์ เพราะการคิดลบ แม้เพียงนิดเดียวก็จะลามไปเหมือนเซลล์มะเร็ง ที่ก่อตัวมาจากกลุ่มเซลล์ และกระจายไปทั่วอวัยวะ การฝึกมองโลกในแง่ดี หรือการมีทัศนคติเชิงบวก เป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้เพื่อประสบความสำเร็จ คนส่วนใหญ่ชอบคิดลบๆ ชอบบ่น ชอบท้อแท้ต่อปัญหาและอุปสรรคในชีวิต ไม่ว่าเราจะเจอะเจออะไรก็ตาม เรายังคงต้องคิดไปในทางที่ดีอยู่เสมอ การคงทัศนคติบวกไว้เสมอ ฉันรู้สึกว่ามันถูกต้องมากกว่า ที่จะพูดว่าคิดบวกร้อยเปอร์เซนต์ เพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็รู้ดีว่าต้องคิดบวก และก็พยายามคิดบวก ตามที่ได้รับคำบอกกล่าวมา จากคนที่ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อพวกเขาลงมือทำ และเจอะเจอกับความล้มเหลว
Read More

คิด’บวก’ ช่วยเพิ่ม ‘พลังใจ’

คิด”บวก” ช่วยเพิ่ม “พลังใจ” “ความเครียด” นอกจากจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สุขภาพจิตของคนไทยเสื่อมลงแล้ว ยังเป็นต้นเหตุทำลาย “พลังใจ” ในการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆ กันด้วย โรงพยาบาลมนารมย์ จึงจัดโครงการ “คนไทย พลังใจดี” เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม พรรษา๘๐ พรรษา ด้วยการผนึกกำลัง ๓ กระทรวงใหญ่ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสุขภาพจิตกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อต้องการสร้างพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็ง และพลังใจที่ดีให้แก่ประชาชน และในวันเปิดตัวโครงการได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “พลังใจดี
Read More

คิดบวกดีอย่างไรหล่ะ

คิดบวกดีอย่างไรหล่ะ การวิจัยที่ว่านั้นนำกลุ่มคนที่อายุ 20 ปีขึ้นไป 1 กลุ่มที่มีความคิดทางบวก เป็นคนอารมณ์ดี อีกกลุ่มหนึ่งซึมเศร้า ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง ในอีก 40 ปีต่อมา คืออายุ 60 ปีขึ้นไป ปรากฏว่าคนมองโลกในแง่ดีนั้นมีคนที่อายุยืนยาวมากกว่ากลุ่มหลังถึง 42% คนที่มีความคิดเชิงบวก อารมณ์มักไม่ค่อยแปรปรวน ไม่รู้สึกกระวนกระวาย ในเรื่องจิตวิทยาบอกไว้ว่า คนที่มีการคิดบวกจะทำให้มีโอกาสมีสุขภาพดี และสุดท้ายตามมาด้วยความสำเร็จและความสุข แน่นอนว่าใครๆก็อยากมีความสุข และอยากมองเห็นทุกเรื่องอย่างสบายใจ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ง่ายเท่าไรนัก เพราะการมองโลกเชิงบวกเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่ก็ไม่ใช่ว่าสร้างใหม่ไม่ได้
Read More

คำคมดี ๆ มาคิดบวกกันเถอะ

ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับ มีกิจกรรมรับน้องที่มหาวิทยาลัยจนไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา วันนี้เลยฝากคำคมเท่ห์ ๆ เผื่อใครในช่วงนี้จะมีปัญหา ความทุกข์ใจ ลำบากใจ ไม่สบายใจ ก็ขอให้เอาคำคม แง่คิดดี ๆ การคิดบวกไปใช้นะครับ และหวังว่าคงมีประโยชน์กับคนที่อ่านบ้างไม่มากก็น้อยครับ แล้วพบกันใหม่ครับ 1.ความทุ่มเทคือการท้าทายอย่างหนึ่ง ที่แลกอะไรได้อย่างหนึ่ง (Let me drop everything and work on your problem.)# 2.คนเราก็มีข้อดีด้วยกันทั้งนั้นแหละน่า (I may
Read More

เมล็ดพันธุ์คิดบวก

เมื่อเรียนรู้ว่าในวิกฤติมีโอกาสหนทางออก และตระหนักอยู่เสมอว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตได้ ทำให้ พญ.พรพรรณ์ วรรณฤทธิ์ หัวหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลำพูน ผ่านพ้นห้วงยามเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากนโยบายของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ โดยไม่เกิดความเครียดตามมามากมาย แม้นว่าการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อภารกิจการงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติและผู้บริหารลำดับรองของเธอก็ตามที เพราะระยะเวลาแค่ 2 ปี 2547-2549 แต่โรงพยาบาลลำพูนมีผู้อำนวยการมากถึง 5 คน ตลอดจนเกิดนโยบายองค์กรโดยผู้บริหารสูงสุดที่เปลี่ยนแปรไป ทั้งในแง่มุมเสริมสร้างนโยบายก่อนหน้าและสวนทางตรงข้ามกับของเดิม ย่อมทำให้บุคลากรทั่วไปอึดอัดคับข้อง วิตกกังวลใจได้ไม่น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ค่อนข้างคิดลบ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นวิกฤติที่สร้างความวุ่นวายไร้ทางออกมาให้ หากกระนั้น ความรู้สึกทางลบก็ไม่เคยเกิดกับ พญ.พรพรรณ์สักครั้ง
Read More

ตาพัฒน์ ชายผู้คิดบวกตัวจริง

ตาพัฒน์ ชายผู้คิดบวกตัวจริง หลังจากได้ดูรายการ VIP ทางช่อง modern 9 พี่มีความประทับใจคุณตาพัฒน์มากๆเลยครับ เวลาที่ท้อ หรือ เหนื่อย ถ้าได้มองคุณตาท่านนี้แล้ว รู้สึกว่า ความเหนื่อยของเรามันน้อยนิดมาก ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ ในโลกกว้างที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุม ในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลงใหลในแสงสีและวัตถุนิยม… จะมีใครรู้บ้างมั้ยว่าในมุมเล็กๆ มุมหนึ่งยังมี “ตาพัฒน์” ชายชราวัยเจ็ดสิบปลายๆ ร่างกายสกปรกมอมแมมผู้ที่ชอบปิดทองหลังพระอยู่… “ตาพัฒน์” หรือ “นายพัฒน์ แซ่จึง” ชายชราผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่เดียวดายตั้งแต่หนุ่มยันแก่ ไม่มีลูก
Read More