พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ Source: LogisticsDigest แหล่งเรียนรู้ประวัติพาณิชยนาวีไทย ท่าเรือแหลมฉบัง สร้าง “พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น ด้วยมองเห็นความสำคัญของกิจการพาณิชยนาวีไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรื่องพาณิชยนาวีมากขึ้น ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงทุ่มงบประมาณ 167 ล้านบาท สร้างพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำอย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี… “โครงการพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งกระทรวงคมนาคมมองว่าในประเทศไทย