กับดักนักการตลาด ถึงแม้ว่าในบางครั้งการตัดสินใจอาจจะถูกปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มของการตัดสินใจไม่มากก็น้อยได้รับอิทธิพลมาจากข้อมูลที่นักการตลาดเป็นผู้นำเสนอ จะเห็นได้ว่าหากนักการตลาดนำเสนอข้อมูลที่ขาดความแม่นยำ สมบูรณ์ หรือประกอบไปด้วยอคติส่วนตัวแล้ว ผู้ที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อทำการตัดสินใจย่อมจะได้รับผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน สมมติเช่น หากนักการตลาดนำเสนอแนวทางเลือก (หรือแม้กระทั่งการพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเอ้อร์เพื่อรับผิดชอบงาน เช่นงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมทางการตลาด หรืองานวิจัย ฯลฯ) เฉพาะที่ตนชอบหรือมีผลประโยชน์เป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมหรือถูกต้องตามเกณฑ์ซึ่งควรใช้พิจารณา จะทั้งที่รู้เท่ามิถึงการณ์หรือรู้อยู่แก่ใจก็ตาม กรรมการหรือฝ่ายบริหารผู้ซึ่งต้องทำการตัดสินใจอาจจะต้องทำการเลือกจากตัวเลือกที่แย่น้อยที่สุดแทนที่จะเป็นการเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากตัวเลือกดีๆอาจจะถูกตัดทิ้งไปตั้งแต่ก่อนการนำเสนอเสียแล้ว การนำเสนอข้อมูลที่ขาดความแม่นยำและสมบูรณ์อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ดี กับดักสำคัญที่มีผลกระทบสูงสุดต่อนักการตลาดสามารถกล่าวได้ว่ามีผลมาจากพฤติกรรมการปิดกั้นตนเองจากข้อมูล ดังที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการยึดติดกับความรู้ความเข้าใจในอดีตย่อมจะเป็นอุปสรรคในการตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์คู่แข่ง หรือ