ทำอย่างไร เมื่อกะบังลมกระเพาะหย่อน • คุณภาพชีวิต แนะลดน้ำหนัก งดบุหรี่ช่วยได้ ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บรายล้อมอยู่รอบตัวเรามากมาย ฉะนั้นการรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพื่อจะได้หาทางรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างเช่น อาการของโรคกะบังลมกระเพาะหย่อน โรคกะบังลมกระเพาะหย่อนเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของกระเพาะอาหารผลุบเข้าไปในกะบังลมตรงจุดที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลอดอาหารทอดเข้าไปในช่องท้อง โรคนี้ต่างจากโรคไส้เลื่อนตรงที่ไม่มีสิ่งผิดปกติให้เห็นจากภายนอก และมักไม่ปรากฎอาการ หากมีอาการก็จะคล้ายกับอาหารไม่ย่อยหรือเสียดท้อง ซึ่งเกิดจากการที่กรดในกระเพาะไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหาร นอกจากนี้ความอ้วนก็มีส่วนทำให้เกิดโรคกะบังลมกระเพาะหย่อนได้เช่นกัน ดังนั้นแพทย์จึงมักแนะนำให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักพร้อมกับงดการสูบบุหรี่ ไม่รับประทานอาหารมื้อละมากๆ และยังไม่ควรนอนราบหรือก้มตัวหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ ผู้ป่วยบางคนยังต้องนอนหมอนสูงๆ หรือกินลดกรดซึ่งอาจจะทำให้อาการทุเลาลงได้ ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคนี้ควรไปพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องต่อไป. ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์