ปัจจุบันการลงทุนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะมีงบประมาณในการลงทุนมากหรือน้อย ก็ยังสามารถหารายได้เสริมจากทุนดังกล่าวได้ แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาในการเรียนรู้ศึกษาเรื่องการลงทุน จึงเกิดบริการจากสถานบันการเงินต่างๆช่วยในการจัดการเงินของท่านให้ออกดอกออกผลได้ ซึ่งหนึ่งในบริการดังกล่าวที่รู้จักกันดีคือ "กองทุนรวม"