กว่าจะมาเป็น 7-11 ประวัติความเป็นมา 1. CP ได้ซื้อ License 7-Eleven จากบริษัท เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้ฤกษ์เปิดร้านเป็นสาขาแรกในเมืองไทยตรงหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 2. 2 ปี แรกที่ดำเนินการ 7-11 ใช้กลยุทธ์ซื้ออาคาร เพื่อเปิดร้าน ซึ่งกลยุทธ์นี้