กล้วยแขก หรือ กล้วยทอด   ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นขนมไทยสำหรับรับประทานเล่นที่ทำมาจากกล้วย ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบัน ผู้เขียนก็ยังคงรู้สึกว่า ความนิยมการรับประทานกล้วยแขกของคนไทยยังมิได้ลดน้อยลงไปเลย แต่จะมีความเป็นมาอย่างไรนั้น ไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ชัดเจน        คุณตาคุณยายบางท่านบอกไว้ได้รับประทานกล้วยแขกตั้งแต่จำความได้ในสนนราคาชิ้นละไม่กี่อัฐกี่สตางค์ บางบ้านก็นิยมทำรับประทานกันเองในครัวเรือน จึงอาจทำความเข้าใจกันว่ากล้วยแขกเป็นมรดกในวิถีชีวิตของคนไทยมาหลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังมีข้อมูลที่ระบุให้ทราบต่อไปว่า ขนมไทยแท้ๆนั้นจะไม่มีการปรุงโดยวิธีทอด มีแต่ ปิ้ง นึ่ง เชื่อม หรือต้ม ฯลฯ        ดังนั้นกล้วยแขกจึงอาจเป็นอาหารหวานที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศในยุคสมัยที่เราเริ่มรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติจากการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า เช่นเดียวกับขนมทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง หรือภาชนะอื่นๆที่ไทยนำมาปรับใช้ในวิถีไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทย และจาการสืบค้นข้อมูลก็ยังพบอีกว่า อาหารหรือของหวานที่ทำจากกล้วยนั้น