กลโกง…การเติมน้ำน้ำมัน และการป้องกันไม่ให้เขาโกง รายละเอียด วิธีการเติมโดยไม่ให้ถูกโกง 1. อย่าขี้เกียจ ถ้าเป็นไปได้ให้ลงไปดูด้วยทุกครั้ง 2. ถ้าขี้เกียจลงก็จงจอดในลักษณะที่เราเห็นตัวเลขชัดเจน 3. ถึงแม้ว่าเด็กปั๊มรีเซตแล้วก็ตาม ก็ยังมีเทคนิคขี้โกงตามมาอีก 4. วิธีโกงที่ว่าคือ ถ้าเบิ้ลงวงจ่ายน้ำมันติดกันเร็วๆ 2 ครั้ง ตัวเลขจะกระโดดขึ้นไปประมาณ 30-50 บาท ดังนั้นจงอย่าละสายตาจนกว่าตัวเลขเริ่มวิ่งแล้ว ใครที่ชอบเติมน้ำมันปั๊ม ???? โปรดอ่านทางนี้.. นี่คือเรื่องจริง ที่เกิดขึ้น ปั๊มน้ำมัน ???