กลยุทธ์โฆษณาโดยลูกค้า และเพื่อลูกค้า !!! จับเข่าชนฯ วันนี้ จะกล่าวถึงแนวโน้มใหม่อีกประการหนึ่ง ของกลยุทธ์ที่กำลังมาแรงมาก นั่นคือการสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยลูกค้าและเพื่อลูกค้า ความหมายของการสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยลูกค้าเพื่อลูกค้า ก็คือ ชิ้นงานโฆษณาที่กิจการหนึ่งๆมีการดำเนินการเพื่อที่จะกระตุ้นความต้องการของลูกค้า แทนที่จะมีแค่ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือที่คุ้นเคยกันในนามของ “ครีเอทีฟ” ทั้งหลายมาเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำทั้งหมด การโฆษณาลักษณะนี้จะดึงให้ “ลูกค้า” เป้าหมายของกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์งานต่างๆด้วย เช่นในกรณีของ รถยนต์ ออดี้ ที่ได้ริเริ่มการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการส่งเสริมการตลาด ออดี้ เริ่มที่รถยนต์รุ่นใหม่ รุ่น A3 แฮชแบ็ค ที่ลงโฆษณาในสื่อมากมายหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์