กลยุทธ์ออร์กาไนซ์เซอร์ รับมือธุรกิจซึม ปีทองของบริษัทออร์กาไนซ์เซอร์เมืองไทยหรือบริษัทบริหารจัดงานการตลาดผ่านกิจกรรม เมื่อเข้าสู่ปี 2550 อาจไม่สดใสเท่ากับปีที่ผ่านมา อย่างงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จนถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ ดำเนินการโดย 3 บริษัทฯใหญ่ผู้รับจัดงานได้แก่ ปิโกฯ – ซีเอ็มฯ และ อินเด็กซ์ฯ ซึ่งทั้ง 3 รายรับงานรวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท