นานากลยุทธ์สู่ความสำเร็จ พลังสูงสุดจากสิ่งเล็กๆ จากการศึกษาพบว่าสิ่งเล็กๆ มักสร้างประสิทธิผลสูงกว่าสิ่งใหญ่โต โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ที่มักจะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มักมีวัฏจักรของการปลดพนักงานที่เห็นได้ชัดในสหรัฐฯ เฉลี่ยแต่ละปีของ 3 ปีที่แล้ว ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเพิ่มงานใหม่ได้ถึง 8 ล้านงาน ในขณะที่บริษัทใหญ่โตกำจัดพนักงานออกมากกว่า 4 ล้านงานธุรกิจขนาดเล็กยังมีบทบาทต่อสังคมดังต่อไปนี้ บริจาคเงินแก่ลูกน้องมากกว่าบริษัทใหญ่โต มีความยืดหยุ่นในการจ้างพนักงานล่วงเวลาง่ายกว่า ทั้งนี้ โดยมีคนอายุน้อยและคนอาวุโสคละเคล้ากัน มีมากถึง 90% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเมือง”ทอยแลนด์” มีมากกว่า 100,000 ราย