แนะธุรกิจ SME’s วางกลยุทธ์ลดต้นทุนรับวิกฤตเศรษฐกิจ Written by Administrator Friday, 20 June 2008 04:07 Sample image แนะธุรกิจ SME’s วางกลยุทธ์ลดต้นทุนรับวิกฤตเศรษฐกิจ Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าและบริการทั้งใน-ต่างประเทศ รวมทั้งถึงการดำเนินธุรกิจในทุก Sector ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสายพันธุ์ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤติอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ธุรกิจจะเคยมีประสบการณ์วิกฤติในปี 2540 มาแล้วก็ตาม ดร.สิทธิชัย