กลยุทธ์ผูกใจลูกน้อง(ดีๆ)ให้อยู่นานๆ Post Today – การเป็นเจ้านายหรือเถ้าแก่ ไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าการได้ลูกน้องเก่ง ดี และมีความซื่อสัตย์อยู่ด้วยไปนานๆ เพราะลูกน้องที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนั้น … ใช่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเมื่อได้ลูกน้องดีๆ มาอยู่ด้วย ทำอย่างไรจึงจะทำให้เพชรเม็ดงามนั้นๆ ได้ฉายจำรัสสร้างความโชติช่วงให้กับองค์กรต่อไป ลูกน้องซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ว่านี้ ยากที่นายหรือเถ้าแก่คนไหนจะปฏิเสธ เพราะเขารู้ดีว่าการมีลูกน้องเช่นนั้นทำงานอยู่ด้วย ย่อมทำให้เขาสบายใจและอุ่นใจ เพราะไม่ต้องระแวงหรือกลัวว่าลูกน้องจะทุจริตคิดคดหรือสร้างความเสียหายให้กับบริษัท ต่อไปนี้มารู้จักวิธีบริหารงานบุคคลแบบเถ้าแก่ที่ทำอย่างไรจะให้ลูกน้องดีๆ รักและอยู่ด้วยไปนานๆ จากปากของ บุรินทร์ ธนถาวรลาภ เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท ข้าวแสนดี อดีตนายกสมาคมข้าวถุงไทย