กลยุทธ์ชิงชนะ นักธุรกิจ โดยเฉพาะนักการตลาดคงซึ้งกันดีถึงผลจากการเปลี่ยนแปลง จนถึงวันนี้ ผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้แหละที่รู้ทัน และปรับตัวได้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคนอื่นๆ แต่ใครจะปรับตัวได้ก่อน ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้ ซึ่งผมเอามาฝากผู้อ่าน “บิสิเนสไทย” ในวันนี้ กลยุทธ์ที่ 1 สักแต่พูด คือไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรมากมายนัก แต่เพียงแค่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นเรื่องสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอย่างไร มีกลยุทธ์อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้ว ความจริงเราใช้คำว่า กลยุทธ์มาเป็นกระดาษที่จะห่อสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดูดีขึ้นเท่านั้น เช่นต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคคล ฯลฯ ซึ่งใครๆ ก็พูดได้ จึงกลายเป็นเรื่องทั่วๆ ไป