ปรับกลยุทธ์ค้าปลีก ดึงลูกค้าในชุมชน การขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมทั้งซูเปอร์สโตร์ ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางครั้งผมยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่า ทำไมถนนสุขุมวิท จากสถานีรถไฟฟ้าสยาม ถึงพร้อมพงษ์ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 12 แห่ง ปรากฏการณ์นี้เกิดตามหัวเมืองใหญ่ๆ ในอังกฤษเช่นเดียวกัน คำถามที่พวกเรากังวลคือ ร้านค้าย่อยแบบโชห่วย ร้านขายขนมปัง ฯลฯ จะสามารถแข่งขันกับห้างใหญ่ๆ ที่รายล้อมอยู่ได้อย่างไร และงานออกแบบส่วนใดที่สามารถมีส่วนช่วยผลักดันให้ร้านค้าเหล่านี้เอาตัวรอดได้ คำถามเหล่านี้อาจไม่ใหม่นักสำหรับร้านค้าในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ แต่ถ้าคุณมีร้านค้าที่อยู่นอกเหนือจากรัศมีนี้ก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับ เพราะร้านค้าขนาดใหญ่อย่างซูเปอร์มาร์เก็ตก็กำลังปรับรูปแบบของร้านให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด เช่น เทสโก้ ที่ปรับร้านค้าให้เป็นร้านค้าขนาดย่อมใช้ชื่อ