10 กลยุทธ์การจัดการระดับโลก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปี ค.ศ. 2003 จะไม่ใช่ปีทองของธุรกิจอย่างที่เคยเป็น แต่กลายเป็นปีที่นักธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องมีศิลป์ในเรื่องการจัดการที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างเชื่องช้า มิเช่นนั้นแล้วท่านและบริษัทของท่านอาจจะไม่สามารถต่อสู้ในธุรกิจได้เมื่อเวลาที่ดีย้อนกลับมาอีกครั้งในอนาคต ความล้มเหลวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของ Michael P.Driscoll อย่างแน่นอน ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ประธานและ CEO ของ Winchester Electronics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Northrop Grumman Corp.