ว่าด้วย “กรีน” โปรดักต์ระดับโลก คอลัมน์ แยบยลกลยุทธ์ โดย รศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค teerayout@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3976 (3176) ทุกวันนี้ กระแสห่วงใยสุขภาพและใส่ใจสังคมมาแรงมากๆ ทำให้ทุกๆ กิจการต้องมีการนำเอาแนวคิดทางด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility