กระท้อนลอยแก้ว เงินลงทุน 250 บาท รายได้ 500 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ เตา หม้อต้มน้ำ ภาชนะพลาสติกแช่กระท้อน หม้อเคลือบ หรือหม้อสแตนเลส ส่วนผสม กระท้อน 10 กิโลกรัม เกลืออนามัย 2 ถ้วยตวง น้ำสะอาด 30 ถ้วยตวง มะนาว ส่วนผสมน้ำเชื่อม น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม