Tag: กระทรวงแรงงาน

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ผ่าทางตันปัญหาค่าแรง 300 บาท กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอครม.ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56 มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้กระทรวงแรงงานเตรียมนำเรื่องเสนอการลดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเข้าสู่การประชุม โดยกระทรวงแรงงานเห็นว่าการลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของนายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งหากมาตราการนี้ได้รับการพิจารณา ก็จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดอัตราเงินสมทบด้วย กล่าวคือจากเดิมที่เคยเก็บเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เหลืออัตราเดือนละ 336 บาท
Read More

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายเตรียมพร้อมแรงงานไทยรับมือการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (เออีซี) พร้อมเร่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2556 ถือเป็นก้าวย่างที่ 20 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานครบรอบ 19 ปี 23 กันยายน
Read More