‘กรมอนามัย’ เตือน น้ำสระไม่ได้คุณภาพ • คุณภาพชีวิต เป็นกรดต่ำกว่า 5.5 เสี่ยงฟันกร่อน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยน้ำในสระว่ายน้ำที่มีความเป็นกรดมากหรือพีเอชต่ำกว่า 5.5 เสี่ยงต่อการเกิดฟันกร่อน แนะผู้ให้บริการสระว่ายน้ำใส่ใจดูแลคุณภาพน้ำและจัดการสิ่งแวดล้อมสระตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลและท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำจากสารเคมีตกค้างและเชื้อโรค น.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากน้ำในสระว่ายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานว่า สระว่ายน้ำส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งรวมของเด็กและผู้ที่นิยมออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ ผู้ประกอบการและผู้ดูแลสระว่ายน้ำควรดูแลเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมของสระ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำปลอดภัยจากโรคและอันตราย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสารเคมีที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 5/2538 กำหนดให้การจัดตั้งสระว่ายน้ำ เป็นกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ