กรดยูริกมาก เหตุของโรคเกาต์ • คุณภาพชีวิต ขับปัสสาวะบ่อยๆ เสี่ยงน้อย โรคเกาต์เกิดจากสาเหตุอะไร… โรคเกาต์เกิดจากร่างกายมีกรดยูริกมากเกินไป ซึ่งกรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญของเพียวรีน ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ถั่วต่างๆ และพืช ผักอ่อน รวมทั้งเกิดจากการสลายตัวของเซลล์ภายในร่างกาย กรดยูริกจะถูกขับออกทางปัสสาวะ หากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือไตขับยูริกได้น้อยลง เนื่องจากไตเสื่อมลง กรดยูริกก็จะตกผลึกตามข้อ ผนังหลอดเลือด ไตและอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดอาการปวดข้อและโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเกาต์… – ปวดข้อรุนแรงอย่างเฉียบพลัน ถ้าเป็นการปวดครั้งแรกมักจะปวดข้อเดียว ข้อที่พบบ่อยคือ นิ้วหัวแม่เท้าข้างใดข้างหนึ่ง