Tag: กฎหมายลิขสิทธิ์

กฎหมาย : กฎหมายลิขสิทธิ์พลิกตลาดสินค้าออนไลน์

กฎหมาย : กฎหมายลิขสิทธิ์พลิกตลาดสินค้าออนไลน์ รายการ “คม ชัด ลึก” จัดเสวนาตอน : ลิขสิทธิ์ พลิกตลาดสินค้าออนไลน์ โดยนายรัตนชัย ฐาปนะพงศ์ ประธานชมรมไทยอีเบย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีปัญหาที่มีการฟ้องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์หนังสือ ที่ ดร.สุภาพ ถูกเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือจอห์น ไวรี่ แอนด์ ซันส์ ในประเทศสหรัฐ ฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากเกิดข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น สมาชิกอีเบย์ที่เป็นคนไทยได้สอบถาม และตรวจสอบข่าวกันจำนวนมาก ส่วนยอดคนไทยที่เข้ามาใช้บริการผ่านเว็บอีเบย์
Read More

ธุรกิจซอฟต์แวร์ & กฎหมายลิขสิทธิ์

ธุรกิจซอฟต์แวร์ & กฎหมายลิขสิทธิ์ สืบเนื่องจากความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ในการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในการรวมกำหนดแนวทางป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยตัวแทนของสมาคมได้เสนอแนวทางที่เป็นจุดยืน ๗ ประเด็น ในการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 1. แบบของการละเมิดธุรกิจซอฟต์แวร์ มีรูปแบบของการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้หลายรูปแบบ เริ่มจากการทำสำเนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายหรือที่รู้จักดีในชื่อ แผ่นก็อปปี้, การละเมิดด้วยการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจำหน่าย, การทำซ้ำภายในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีนี้เป็นการละเมิดที่รุนแรงที่สุดคิดเป็นการละเมิดร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมด และรูปแบบการละเมิดที่กำลังมาแรงที่สุดด้วยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต 2. บทลงโทษ เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินทางปัญญาที่แลกมาด้วยความรู้ความคิด
Read More