SUSCO เสริมทัพไอทีบริหารโลจิสติกส์

SUSCO เสริมทัพไอทีบริหารโลจิสติกส์
Magazine – Issue : September 2009

ชู Tracking System ตอบโจทย์ความปลอดภัย-ลดต้นทุน
เปิดหัวใจความสำเร็จแบบฉบับ SUSCO ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคนไทย ชูเสริมทัพด้วยไอทีทันสมัย นำระบบติดตามยานพาหนะบริหารระบบขนส่ง พร้อมต่อยอดถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ เผยกลยุทธ์เด็ดมุ่ง Niche Market สร้างความแตกต่าง ชูจุดยืนเป็นปั้มชุมชนตอกย้ำบทบาทจิ๋วแต่แจ๋ว

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในหัวใจความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เช่นเดียวกับ Siam United Services Public Co., Ltd. ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า SUSCO ที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม หรือ ERP: Enterprise Resource Planning เข้ามาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และลดการทำงานซ้ำซ้อน

ล่าสุดนำระบบติดตามยานพาหนะ หรือ Tracking Systemของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด (FORTH Tracking System Co., Ltd.) ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มาช่วยในการบริหารจัดการระบบขนส่ง และเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมันอีกด้วย

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเรื่องการนำระบบไอทีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กร การบริหารจัดการระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์โดยรวม” คุณชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) แสดงแนวคิดในการทำงาน

ชูจุดยืน “ปั๊มชุมชน” บริหารต้นทุนด้วยไอทีทันสมัย

ก้าวสู่ปีที่ 31 แล้วที่บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการน้ำมันคนไทย แบรนด์ SUSCO ยืนหยัดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากบริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทยรายใหญ่ จุดแข็งที่เป็นหัวใจความสำเร็จแบบฉบับของ SUSCO คุณชัยฤทธิ์ เปิดเผยว่า เน้นที่การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือบริษัทฯ เป็นบริษัทคนไทยขนาดกลาง ทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว กระชับ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริษัทฯ มีที่ดินในการดำเนินธุรกิจเป็นของตนเองทั้งหมด จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่

นอกจากนี้ จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นประโยชน์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน จึงนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่งมีจุดเด่นสำคัญคือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ทำให้เห็นข้อมูลต่างๆ ออนไลน์แบบเรียลไทม์ ทุกแผนกในองค์กรมีข้อมูลเดียวกันที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดการทำงานซ้ำซ้อน สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดี

“เรานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารงานภายในองค์กรหลายปีแล้ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารต้นทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ทำให้เห็นข้อมูลแบบออนไลน์ จึงสามารถบริหารงานด้านจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้น แตกต่างจากเดิมก่อนที่นำระบบมาใช้ เราต้องส่งรายงานการขายทางไปรษณีย์ หรือตามงานทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลล่าช้าส่งผลให้การวางแผนงานด้านอื่นๆ สะดุดไปด้วย” คุณชัยฤทธิ์ กล่าว

จากการแข่งขันที่เข้มข้นบวกกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว SUSCO มีจุดยืนเพื่อฝ่าวิกฤตอย่างไรบ้างนั้น คุณชัยฤทธิ์ แสดงแนวคิดว่า แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบันต้องรอบคอบในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพคล่องให้แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นผู้ให้บริการน้ำมันที่มุ่งตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) โดยชูจุดขายเป็นสถานีบริการน้ำมันสำหรับชุมชน คือตั้งสถานีบริการน้ำมันในชุมชนที่มีความต้องการใช้บริการพอสมควร แต่ไม่ต้องการบริการเสริมอื่นนอกเหนือจากกิจการน้ำมัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการน้ำมันรายอื่นๆ ที่เทรนด์การแข่งขันปัจจุบันมุ่งตั้งสถานีบริการน้ำมันตามถนนสายสำคัญ และชูจุดขายจากการมีบริการเสริมต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ปัจจุบันแบ่งเป็น 4 ช่องทาง คือ
1. จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้โดยตรง อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ
2. จำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
3. จำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค
4. จำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังน้ำมัน 3 แห่ง คือคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ คลังน้ำมันสุราษฎรณ์ธานี และคลังน้ำมันสงขลา
เกี่ยวกับแผนงานใหม่ๆ ที่กำลังดำเนินการ คุณชัยฤทธิ์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังมุ่งปรับภาพลักษณ์
แบรนด์ โดยปรับโฉมสถานีบริการน้ำมันให้มีสีสันสดใสขึ้น ภายใต้คอนเซปต์สิ่งดีๆ ที่อยู่ใกล้ชุมชน ส่วนแผนการขยายสถานีบริการน้ำมัน ในปีนี้ชะลอแผนการขยายสถานีบริการไว้ก่อนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
FORTH Tracking System ตอบโจทย์บริหารระบบขนส่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งน้ำมัน พร้อมตอบโจทย์ทางธุรกิจในทั้งในแง่ความปลอดภัยเพราะน้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าอันตราย ควบคุมพฤติกรรมการใช้รถไม่เหมาะสม ลดการขโมยน้ำมัน รวมถึงกรณีรถโดนขโมยซึ่งบริษัทฯ เคยประสบและสูญเสียมูลค่าหลายล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการนำระบบติดตามยานพาหนะมาใช้ โดยปัจจุบันเลือกใช้บริการจากบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

คุณชัยฤทธิ์ กล่าวว่า “ก่อนหน้าที่เลือกใช้บริการฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม เราเคยใช้บริการรายอื่น แต่พบว่าระบบไม่เสถียร และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่ต้องการลงโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งแตกต่างจากฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น รู้ว่าเราต้องการอะไร ระบบง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงโปรแกรม สามารถดูได้ทั้งผ่านระบบอออนไลน์ และระบบแผนที่ซึ่งฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม พัฒนาขึ้น”

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำระบบติดตามยานพาหนะมาใช้หลักๆ ที่เห็นชัดเจน คือป้องกันปัญหารถถูกขโมย สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาการขโมยน้ำมัน การนำรถออกนอกเส้นทาง และลดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ เพราะมีการควบคุมความเร็วอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้ระบบติดตามยานพาหนะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดได้ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ ช่วยบริหารระบบขนส่ง ทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวางแผนงานต่อเนื่องได้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดรอบรถในการขนส่งได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

“ประโยชน์ในการใช้งานระบบติดตามยานพาหนะคือช่วยทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ สามารถนำเวลาที่เหลือมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ จึงช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้” คุณชัยฤทธิ์ กล่าว

SUSCO เป็นตัวอย่างบริษัทคนไทยที่ยืนหยัดต่อสู้ สร้างความแตกต่าง และปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม ที่สำคัญเป็นตัวอย่างธุรกิจยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มแต้มต่อทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *