‘Security’ ธุรกิจโตเงียบ

“Security” ธุรกิจโตเงียบ

์ธุรกิจความปลอดภัย( Safety & Security) ไทย เกาะกระแสก่อการร้าย และภัยธรรมชาติโตไม่หยุด ปี5-10% แม้อัตราเติบโตจะไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่สามารถรักษาอัตราไม่ได้ตกต่ำลงแต่อย่างใด ด้วยมูลค่าตลาดรวมสูงกว่าปีละ 13,000 ล้านบาท จึงมีผู้เล่นในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจลงทุนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น คาดถึงสิ้นปี 2551 โตไม่น้อยกว่า 10% พร้อมจี้ภาครัฐ เร่งผลักดันร่าง “พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย” เชื่อจะเพิ่มมาตรฐานอาชีพรักษาปลอดภัยของไทยในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

” ในปีที่ผ่านมาธุรกิจรักษาความปลอดภัยของไทยมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นประมาณ 5-10% ด้วยมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสูงสุดในอาเซียนด้วยมูลค่าปีละกว่า 433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 13,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยอื่นๆ คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่านี้อย่างแน่นอน เนื่องจากเรื่องความปลอดภัยในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกประเทศ ยิ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าใดความต้องการความปลอดภัยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว”

เป็นการวิเคราะห์ของนายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ในฐานะประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย หรือ APSA (Asian Professional Security Association) และประธานกรรมการ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด บุคคลที่อยู่ในวงการรักษาความปลอดภัยมานาน

และเขายังขยายความอีกว่า ปัจจุบันสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จำหน่ายในประเทศไทยกว่า 90% เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และ 70% เป็นสินค้านำเข้าจากจีนและไต้หวัน จาก 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับสาธารณะ อาทิ การจราจร, อัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ, ตำรวจ, สนามบิน และท่าเรือ 2.กลุ่มความปลอดภัยที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า อาทิ ความปลอดภัยในส่วนของโรงงาน, การขนส่ง, ความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงร้านค้าทุกประเภท และ 3.กลุ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับการอยู่อาศัย อาทิ อาคารชุด, หมู่บ้าน, โรงแรม และโรงพยาบาลโดยคาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการเติบโตมากขึ้นกว่า 10%

เนื่องจากในช่วงปลายปีจะมีการจัดงานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย Intersec Thailand 2008 และจะมีการประชุมสุดยอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน Asia Security & Emergency Congress จะเป็นทั้งเวทีช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินค้าและระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นและจัดแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัยจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มาจุดกระแสตลาดให้เติบโตได้อีกทางหนึ่งเสริมจากปัจจัยเดิมที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

ทางด้านายนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโปรโมชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (IPEX) ในฐานะผู้จัดงาน Intersec Thailand 2008 บอกว่า การจัดแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัยขึ้นเป็นครั้งในแรกในประเทศไทย เวทีแห่งนี้ไทยจะได้ประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว นอกจากเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย สำคัญที่สุดจะเป็นการส่งเสริมตลาดธุรกิจด้านความปลอดภัยของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นมากกว่า 10% ในปี 2551 อย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.businessthai.co.th/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *