S.B. Furnitureการตลาดยุค 2 ต้องสร้าง Brand


S.B. Furnitureการตลาดยุค 2 ต้องสร้าง Brand

(Marketeer/01/46)

คุณคิดว่า “S.B.” ย่อมาจากอะไร
“ชอว์บราเดอร์” ธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัดกล่าวตอบกับ “marketer” ทันที
เพราะแซ่เดิมของคุณพ่อของธนทัตคือ “ชอว์” เป็นเวลาเดียวกับที่ชอว์บราเดอร์โด่งดัง เพราะสร้างหนังดังหลายเรื่องในฮ่องกง “S.B. Furniture” จึงมีที่มาด้วยเหตุนี้
แต่สำหรับเวลานี้ อาจจะไม่มีใครนึกถึงชอว์บราเดอร์อีกแล้ว แต่จะนึกถึงแต่ “เอส.บี” หนึ่งในผู้นำตลาดเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (Ready to Assemble : RTA) ของไทย

ทำตลาดสไตล์ เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นผู้ริเริ่มรายแรกที่นำเข้าไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้เอ็มดีเอฟ (Medium Density Fiber Board) หรือไม้ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางวิทยาศาสตร์เข้ามาทำตลาด เนื่องจากสุรพล ชวาลดิฐ ผู้เริ่มก่อตั้งเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ต้องการหาวัตถุดิบใหม่ๆ มาใช้ทดแทนไม้ที่มีอยู่ในเมืองไทย โดยมีการสั่งซื้อไม้วิทยาศาสตร์มาจากประเทศออสเตรียเลีย เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ส่งจำหน่ายไปยังช่องทางการจำหน่ายต่างจังหวัดซึ่งขณะนั้นเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ มีร้านจำหน่ายสินค้าทำจากวัตถุดิบไม้แปะก้วยอยู่แล้ว แม้ว่าในช่วงแรกสินค้าจะไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด แต่หลังจากที่เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ได้รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือน ประเภทชุดห้องนอนจากพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2523 ทำให้ลูกค้าเริ่มสนใจสินค้าของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์มากขึ้น
“การทำตลาดในยุคแรก เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์จะไม่เน้นการทำตลาดมากนักเพราะสินค้าถือว่ายังไม่มีคู่แข่ง ซึ่งคู่แข่งในขณะนั้นของเรามีแค่ Index และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ดังนั้นเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้วิทยาศาสตร์ การทำตลาดในช่วงนั้นเราจึงเน้นการทำตลาดแบบแข่งขันกับตัวเองมากกว่า ทั้งการสร้างการรู้จักในตราสินค้า และสร้างการยอมรับในไม้วิทยาศาสตร์ แต่เมื่อถึงรุ่นที่ 2 สินค้าของเราถือว่าได้รับยอมรับจากตลาดมากขึ้น เราจึงต้องหาจุดต่างของสินค้าเรากับแบรนด์อื่นๆ ให้ได้ โดยเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ได้มีการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับต้องการของลูกค้า เพื่อพร้อมสำหรับการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างการรับรู้ถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้” ธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด กล่าวถึงการเข้ามาทำตลาดของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
เตรียมรุกตลาดเฟอร์นิเจอร์
@ ปรับปรุงการทำ Marketing Plan เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับแบรนด์ทุกตัว โดยสินค้าแต่ละแบรนด์ของบริษัทจะต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่องขององค์กร ทีมงาน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของสินค้าแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน
@ เน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทในต่างประเทศให้มากขึ้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ และคอนเซ็นต์ เฟอร์นิเจอร์ โดยบริษัทจะเน้นการสร้างแบรนด์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทในทุกประเทศเอง ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่มีการสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ระบบแฟรนไชส์ซิ่ง (Synergy Franchising) หรือการร่วมพัฒนาตลาดในประเทศนั้น ๆ ด้วยการสร้างเครือข่าย (Network) กับคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์และคอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ ได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก อาทิ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และทวีปออสเตรเลีย โดยมีอัตราการเติบโตกว่า 20% มาตลอดทุกปีและคาดว่าภายใน 8 ปีข้างหน้าจะมีโชว์รูมของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ และคอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ กระจายอยู่ทั่วโลก
@ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคาขายส่งและขายปลีกของบริษัทให้มีมาตรฐานราคาเดียวกันทั้งการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
@ ปรับรูปแบบของโชว์รูมสินค้าทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้อยู่ภายใต้ Concept เดียวกัน โดยบริษัทได้ใช้งบจำนวนกว่า 10 ล้านบาท ในการปรับรูปแบบของโชว์รูม ซึ่งเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความแตกต่างจากโชว์รูมของแบรนด์อื่นๆ ที่นิยมจัดการโชว์สินค้าเป็นชิ้นๆ ให้มี Concept ทางการตลาดแนวใหม่ ด้วยการตกแต่งโชว์รูมให้มีบรรยากาศคล้ายกับการใช้งานจริงภายในบ้าน เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและเกิดความรู้สึกอยากได้เฟอร์นิเจอร์ทั้งชุด
@ สร้างการติดตาด้วยการออกโฆษณาให้มากขึ้น หลังจากที่เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เคยประสบความสำเร็จในการออกภาพยนตร์โฆษณาชุดแรกชุดลิงกระโดดไปแล้ว ซึ่งจะเน้นจุดขายในเรื่องของความแข็งแรง คงทนของสินค้า ต่อเนื่องมาจนถึงชุดปัจจุบันที่เน้นในเรื่องของแบรนด์โดยมีสัญญา คุณากร เป็นพรีเซ็นเตอร์ เนื่องจากสัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์ที่มีความเชื่อมั่น จริงใจ สดใส อบอุ่น และมีมิตรภาพ ซึ่งโฆษณาชุดนี้จะเน้นถึงชีวิตจิตใจของการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นและมีความสุข เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่าเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์มุ่งหวังให้ลูกค้ามีความสุขกับเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าซื้อ
“เมื่อก่อนลูกค้าที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เฟอร์นิเจอร์ที่เขาซื้อหรือใช้อยู่คือยี่ห้ออะไร และเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้จะต้องมียี่ห้อ แต่เดี๋ยวนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะ รู้จักเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้ามากขึ้น การที่จะเน้นและให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผล (Rational Buying) นั้นไม่เพียงพอแล้ว เราต้องสร้างอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Buying) ให้กับผู้ซื้อเสริมเข้าไปด้วย”

Key Success
@ สินค้าของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด เนื่องจากสินค้าของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จะมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงจุดยืนและบุคลิกภาพของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ใน 4 รูปแบบ คือ
@ ความเป็นผู้นำในด้านการเอาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง (Innovative Design)
@ มีสไตล์การออกแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ (Modern) และต้องแตกต่าง ด้วยการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานให้เข้ากับการออกแบบที่ทันสมัยได้อย่างสอดคล้องและลงตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกประโยชน์ใช้สอย
@ ให้ความห่วงใย ใส่ใจกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย (Caring) โดยเฉพาะจุดสำคัญๆ ที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทให้ความเอาใจใส่กับลูกค้าในระยะยาวจริงๆ
@ ลูกค้ามั่นใจได้ในคุณภาพภายใต้ชื่อ เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ (Reliable) เพราะสินค้าทุกรุ่นของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ สามารถผลิตได้มาตรฐานเดียวกัน
สินค้าภายใต้เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
@ เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ (S.B. Furniture) เฟอร์นิเจอร์ที่ทั่วโลกมั่นใจทั้งด้านคุณภาพ ความแข็งแรงคงทน มีการออกแบบที่ทันสมัย และรูปแบบสวยงาม สะท้อนถึงรสนิยมของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์มีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอน ชุดเตียงนอนเด็ก ชุดรับประทานอาหาร ชุดเก้าอี้พักผ่อน ชุดตู้โชว์และไซด์บอร์ด เป็นต้น เน้นกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับบีลบถึงซีบวก
@ ซีเล็คชั่น บิวท์-อิน (Zelection Built-In) เฟอร์นิเจอร์บิวท์-อิน สไตล์อิตาเลี่ยนแห่งแรกในเมืองไทย ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับพรีเมียมหรือระดับเอขึ้นไป
@ คูซีน คิชเช่น (Cucine Kitchen) ชุดครัวบิวท์-อินดีไซน์ใหม่สไตล์อิตาเลี่ยน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบหรู แต่สะท้อนความมีรสนิยม
@ แอคเซส (Access) เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หรูหราด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบสนองทุกความต้องการ
@ คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ (Koncept Furniture) เฟอร์นิเจอร์ดีไซย์เรียบง่าย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดหรือตั้งแต่ระดับซีลบถึงซี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณน้อย แต่ต้องการสินค้าคุณภาพส่งออกเช่นเดียวกับสินค้าของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
……………………………………………
Illustrated by Number
สัดส่วนรายได้ของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
ส่งออก 35-40%
จำหน่ายในประเทศ 65-60%
ที่มา : marketeer รวบรวม
…………………………………………………………..
จำนวนโชว์รูมของเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
โชว์รูมในประเทศ 85% (230 โชว์รูม)
โชว์รูมต่างประเทศ (อเมริกา , ยุโรป , ตะวันออกกลาง , เอเชีย , ออสเตรเลีย) 15% (40 โชว์รูม)
ที่มา : marketeer รวบรวม


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *