Productivity Facilitator: Show Case

Productivity Facilitator: Show Case

โครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator) ปี พ.ศ. 2551 ได้ปิดลงไปอย่างสวยงามด้วยผลสำเร็จขององค์กรต้นแบบทั้ง 20 องค์กร และมีการเปิดโครงการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ตามมาติด ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ฉบับนี้ขอเริ่ม Show case ด้วย องค์กรต้นแบบดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลทีมงานดีเด่นพ่วงไปด้วย สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานา มาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือที่รู้จักกันในตราสินค้า Safe-T-Cut เป็นหนึ่งในยี่สิบองค์กรที่เข้าร่วมโครงการปี 2551 และประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยผลสัมฤทธิ์ที่ทะลุเป้าหมายทั้งด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในองค์กร
ผลสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือสามารถลดรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) ของการประกอบสินค้าในรุ่นนำร่อง จาก 8.92 นาที เหลือเพียง 1.36 นาที ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 278 เครื่องต่อวันเป็น 660 เครื่องต่อวัน คิดเป็น 237% เลยทีเดียว นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการประกอบสินค้าดังกล่าว ยังเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 72.07% อีกด้วย ไม่เพียงแต่ด้านประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) จาก 42% ขึ้นเป็น 80.4% นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากเลยทีเดียวสำหรับเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น
ในการเข้าตรวจวินิจฉัยองค์กรก่อนเริ่มโครงการ พบว่าปัญหาในกระบวนการผลิต คือ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และไม่เคยมีการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรอย่างถูกต้องมาก่อน ทำให้เมื่อผลิตไม่ทันจึงใช้วิธีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่ม แทนการใช้งานเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facilitator และทีมงานต่างเข้าใจปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมายาวนาน แต่ด้วยความยาวนานนี้กลับพบว่ากระบวนการผลิตที่ทำมาเนิ่นนานด้วยความเคยชิน กลายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานด้วยวิธีการเดิมนี้มาถึง 30 ปี และผลิตภัณฑ์ก็ยังคงเป็นเบอร์ 1 ของตลาดอยู่
เครื่องมือที่ Facilitatorทีมงานและที่ปรึกษาเลือกใช้หลังจากเข้าวินิจฉัยองค์กรคือ
1) การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
2) เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว

วิธีการที่ Facilitator เลือกใช้ในการปรับปรุงองค์กรครั้งนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรโดยให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุง พร้อมกับการขับเคลื่อนของทีมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมที่เข้าไปประชาสัมพันธ์และจัดโปรโมชั่นอย่างทั่วถึง ด้วยกลยุทธ์กองโจรแบบประชิดเข้าถึงตัว เนื่องด้วยอายุงานเฉลี่ยของพนักงาน คือ 5 ปี ซึ่งมีตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานจนถึง 30 ปีเลยทีเดียว ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ไม่เช่นนั้นก็จะถูกวัฒนธรรมเก่า ๆ กลืนกินให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความทุ่มเทของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการรับภาระงานมากขึ้นโดยยังได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม การใช้จิตวิทยาของ Facilitator ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน เพราะการใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการนั้น มักจะดำเนินควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเมื่อพบอุปสรรคก็ต้องแก้ไขให้ได้ จึงจะก้าวข้ามไปสู่ขั้นตอนต่อไป การเพิกเฉยต่อปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น เป็นบ่อเกิดของการกลับมาของปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้” ทำให้ บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผลการปรับปรุงครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถก้าวฝ่าสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อีกยาวนาน

ที่มา : http://ftpi.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *