'Pirate of the blue ocean' นำโจรสลัดค้นหาน่านน้ำสีคราม (ตอนจบ)

“Pirate of the blue ocean” นำโจรสลัดค้นหาน่านน้ำสีคราม (ตอนจบ)
ทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนกับกลยุทธ์ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญในอันที่จะฝ่าลมฝนไปค้นหาน่านน้ำสีคราม

แต่ใช่ว่าเมื่อใดที่กัปตันเรือแบล็คเพิร์ลจะเปลี่ยนทิศทาง จึงมาปรับทัศนคติปรับพฤติกรรมโจรสลัดกันเป็นคราวๆ ดิฉันยังเชื่อว่าสิ่งที่เป็นจุดร่วมของคนอย่างทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรจะช่วยให้การปรับใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีหรือเทคนิคใดๆ เกิดขึ้นได้อย่างใจหวัง

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องบริหารทัศนคติและพฤติกรรมของคนกันสักหน่อยดีไหมคะ

รับคนที่เหมาะกับวัฒนธรรม

ในราวห้าปีที่ผ่านมาเกิดกระแสการรับคนโดยพิจารณาที่ทัศนคติและความเหมาะสมกับวัฒนธรรม ซึ่งให้ความสำคัญพอๆ กันหรือมากกว่าความรู้และทักษะ

เนื่องจากที่แล้วมาการรับคนจะพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะกับงาน แต่เมื่อมาทำงานแล้วก็เกิดปัญหาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ หรือมีทัศนคติที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร การจะมุ่งค้นหาน่านน้ำสีคราม จึงควรคัดกรองคนที่ใช่ ผ่านการประเมินหลากหลายด้าน ไม่จำกัดเพียงแค่การสัมภาษณ์เท่านั้น แต่ควรจะใช้แบบประเมินทัศนคติ หรือสร้างสถานการณ์ที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์เพื่อขุดค้นให้ได้ว่า เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นนิยมการเปลี่ยนแปลงไหม ส่วนเรื่องความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรคงเร็วเกินไปที่จะวัดได้ แต่อย่างน้อยผู้สมัครควรมีใจรักทั้งต่อตัวงานและต่อตัวองค์กร

ปลูกฝังทัศนคติรักการเปลี่ยนแปลง

แต่เดิมเรามักจะทำการปลูกฝังทัศนคติของคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรับ จึงควรทำการปลูกฝังทัศนคติต้อนรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ ตั้งแต่พนักงานเริ่มงานวันแรก ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารอย่างเข้มข้น เพื่อส่งสัญญาณว่าองค์กรเอาจริง โดยควรเน้นหนักที่หัวหน้างานและผู้จัดการในการเดินนำทำเป็นตัวอย่างในเรื่องความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงและท้าทายความสำเร็จของวันวาน

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ความรักทุ่มเทเสมือนหนึ่งว่าองค์กรนี้เป็นของตัวเอง เป็นสิ่งที่จะต้องบริหารให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เชื่อหรือไม่คะว่า สิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตการทำงานเป็นตัวการเสริมสร้างหรือทำลายความรู้สึกนี้

นับตั้งแต่วิธีการปฏิบัติต่อพนักงาน หากที่ใดยังเรียกว่าลูกจ้างหรือคนงาน ถือเป็นการผลักตัวคนให้ห่างจากองค์กร ควรใช้ศิลปะสักเล็กน้อยในการปฏิบัติและสื่อสารกับคนในองค์กรเช่น เรียกว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้ช่วย คนฟังจะรู้สึกว่าองค์กรให้เกียรติและไม่เป็นคนอื่น

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญขององค์กรเท่าที่จะเปิดเผยได้

เช่น เป้าหมาย กลยุทธ์ รายได้ ปัญหาอุปสรรค จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและเริ่มเกิดความรู้สึกมีส่วนได้เสียกับองค์กร การเชื่อมโยงผลประกอบการกับค่าตอบแทนพนักงานให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ว่าองค์กรเติบโตหรือสร้างกำไรเท่าไหร่แล้วพนักงานจะได้รับผลตอบแทนในสัดส่วนเช่นไร สิ่งตอบแทนที่เป็นเหตุเป็นผลกับผลประกอบการ ประกอบกับการสื่อสารอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กรได้ แค่เคล็ดลับที่จะช่วยให้คนรักองค์กรได้จริง กลับเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นก็คือ องค์กรต้องรักเขาก่อนและปฏิบัติต่อเขาทุกระยะของการทำงานด้วยความรักให้เกียรติ

ปรับแนวทางการบริหารคนทุกมิติ

เมื่อรับคนที่ใช่มาร่วมงานแล้ว ใช่ว่าการปฐมนิเทศเพียงครั้งเดียวจะปรับทัศนคติและพฤติกรรมคนได้ แต่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมพัฒนา ทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรสามารถแทรกไปกับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรทั้งในเนื้อหาและบรรยากาศในการอบรม

องค์กรควรปรับระบบประเมินผลงานให้มีปัจจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติ พร้อมทั้งปรับระบบบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับผลประเมิน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งควรนำเอาประเด็นเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินด้วยเสมอ

การบริหารคนบนพื้นฐานของทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude based people management) เช่นนี้ ถือเป็นการบริหารหัวใจคนให้มีจุดร่วมเดียวกัน เมื่อคนในองค์กรมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความรักองค์กร องค์กรหรือเรือลำนั้นย่อมมีความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์สูง พร้อมลุยในทุกน่านน้ำ เมื่อมีโจรสลัดที่มีหัวใจเดียวกันมารวมตัวกันแล้ว กัปตันจะช้าอยู่ไย รีบกางผ้าใบกลยุทธ์ มุ่งหน้าค้นหาน่านน้ำสีครามอันสวยงามให้เห็นกับตา ถึงเวลานั้นแล้วจะรู้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะ!

ที่มา : เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *