K-International Trade Solutions

K-International Trade Solutions
Source: LogisticsDigest

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย
กล้ารับประกันความรวดเร็วในการทำธุรกรรมการค้า ไม่ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารโลจิสติกส์ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงการขนส่งตัวสินค้าเท่านั้น กระบวนการการชำระเงินระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญ หลายครั้งที่สินค้าถูกส่งมาถึงแล้วแต่ไม่สามารถออกสินค้าได้ เนื่องจากธนาคารยังจัดการด้านเอกสารไม่เสร็จ

ปัญหานี้ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตระหนักเป็นอย่างดี และถือเป็นหนึ่งในโครงการของความเป็นเลิศทางการเงินในด้านการให้บริการ โดยได้เริ่มนำเสนอโครงการนี้เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก-นำเข้าด้วย K-International Trade Solutions (บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจรกสิกรไทย)

จุดเด่นของบริการนี้คือ การรับประกันเวลาในการให้บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Service: SLA-Time Guarantee) ตัวอย่างเช่น ในด้านการนำเข้า ลูกค้าสามารถขอหมายเลข L/C ได้ภายในสิบนาที ออกใบเสร็จพร้อมสำเนา L/C ได้ภายใน 5 ชั่วโมง และรับแจ้งผลการตรวจเอกสารสินค้าเข้าได้ภายในวันทำการถัดไป โอนเงินไปยังคู่ค้าได้ภายในวันเดียวกัน รวมถึงการรับหนังสือค้ำประกันการรับสินค้า (S/G) หรือรับการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ได้ภายใน 30 นาที เป็นต้น

ในด้านการส่งออก ลูกค้าสามารถรับแจ้งและรับต้นฉบับ L/C ได้ภายใน 3 ชั่วโมง ส่งเอกสารออกไปยังธนาคารปลายทางได้ในวันเดียวกัน รวมถึงได้รับแจ้งเงินโอนเข้าภายใน 1 ชั่วโมง และรู้ผลการขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกรวมถึงได้เงินโอนเข้าบัญชีภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งถ้าได้รับบริการล่าช้าไปกว่านี้ ธนาคารจะไม่คิดค่าบริการในขั้นตอนนั้นทันที และนอกจากนี้ยังเสริมด้วยการให้คำปรึกษาในการทำธุรกรรมกับลูกค้าแต่ละราย พร้อมด้วยการเตรียมสายตรงผู้บริหารไว้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าหากมีประเด็นปัญหา

คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณบุญยง พัวพงศธร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ สองผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการบริการด้านวิเทศพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จจนสามารถครองใจลูกค้ารายใหญ่ๆ รวมทั้งได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาหลายรางวัล
การประกันเรื่องเวลาในการให้บริการ นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก

ในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยทางเรื่องเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน การสูญเสียเวลาก็เท่ากับการเสียโอกาสทางธุรกิจและเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่สูง ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงเสนอบริการการประกันความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่ใช่แค่ชั่วโมงแต่เป็นระดับนาที

หลังจากที่ประกาศการรับประกันเวลาออกไปเกือบ 100% ของการให้บริการ ทางธนาคารกสิกรไทยสามารถให้บริการได้เร็วกว่าที่ประกันซึ่งมีเพียง 2-3 ธุรกรรมจากจำนวนธุรกรรมกว่า 50,000 ธุรกรรมที่ให้บริการช้ากว่าที่รับประกันซึ่งถือว่าน้อยมาก ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้จ่ายชดเชยไปตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้

การประกันบริการที่ว่านี้คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นหรือไม่
ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมและไม่มีค่าบริการแฝงใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าบริการที่ไม่ได้แตกต่างจากธนาคารอื่น แต่มีการรับประกันเวลาในการให้บริการเพิ่มเติมขึ้น

ธนาคารกสิกรไทยสามารถบริการเช่นนี้ได้ เนื่องด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคาร ผนวกกับการนำเทคโนโลยีทางด้านไอทีเข้ามาช่วยพัฒนาการบริการ ธนาคารกสิกรไทยได้ออกแบบโปรแกรมพิเศษขึ้นมาเรียกว่า ระบบ Imaging & Workflow คือการใช้ Computer On-Line เข้ามาช่วยจัดการเรื่องงานเอกสาร การกรอกเอกสาร การรับ-ส่ง การยื่นขออนุมัติ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ล้วนแต่ทำบนระบบ on-line ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทยได้ลงทุนในการพัฒนาระบบ IT มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Best IT Solution for Trade Finance Award 2008 จากนิตยสาร The Asian Banker ในฐานะที่นำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ปรับปรุงการบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ดีเยี่ยม นอกจากด้านไอทีแล้วที่สำคัญกว่าคือ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยถือเป็นหนึ่งใน “ทรัพย์สิน”ที่สำคัญที่สุด โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบเต็มเวลา ที่ทุกคนต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวพร้อมด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคน
ธนาคารรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าอย่างไร
ธนาคารกสิกรไทยยังได้จ้างนักเจาะฐานข้อมูล ( Hacker) มืออาชีพเข้ามาลองทดสอบเจาะข้อมูลของทางธนาคารดูโดยตลอด เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดรูรั่วที่คนภายนอกจะเข้ามาล้วงข้อมูลของลูกค้าเราได้

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยมีศูนย์ปฏิบัติการ 2 แห่ง ที่ทำงานพร้อมๆกันเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดแม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน

ด้านศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ ขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยได้ขยายไปเกือบ 60 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจทั่วประเทศ โดยทุกศูนย์ฯ สามารถให้บริการในมาตรฐานเดียวกันหมด นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการนำเข้าส่งออกในธุรกิจภาคต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าในทุกศูนย์ ฯ
ธนาคารมีเป้าหมายในการบริการด้านวิเทศพาณิชย์อย่างไร
เป้าหมายในการให้บริการที่ ถูก-เร็ว-ดี ถูกในที่นี่ไม่ได้หมายความถึงการลดราคาอย่างเดียว แต่เป็นการให้บริการที่คุ้มค่ากับที่ลูกค้าจ่ายไป คือราคาที่เหมาะสม แต่ได้รับบริการที่ดีและเร็วกว่า และอีกเป้าหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาการบริการโดยจับมือไปด้วยกันกับลูกค้า ซึ่งจะหมั่นสอบถามลูกค้าถึงสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ที่จะช่วยส่งเสริมกิจการของลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้าเข้ามาหาพร้อมกับโจทย์ที่บอกว่าเขาต้องการอะไรและทางธนาคารกสิกรไทยจะเข้าไปพัฒนาร่วมกับเขา
มุมมองที่มีต่อโลจิสติกส์ของไทย
ในแวดวงโลจิสติกส์ ธนาคารกสิกรไทยได้พูดกันถึงเรื่องของการบริการที่อำนวยความสะดวกสำหรับการนำเข้าส่งออก โดยการรวมเอางานธุรการ การขออนุมัติต่างๆ เข้ามารวมกันไว้ในจุดๆ เดียว ที่เรียกกันว่า Single window ซึ่งแม้ว่าตอนนี้ภาครัฐจะยังทำไม่ได้ แต่ธนาคารกสิกรไทยได้ทดลองนำร่องให้ดูในภาคเอกชน โดยทางธนาคารได้ทำการเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแทบจะรวมเอาทุกขั้นตอนของงานเข้าไว้ให้พร้อมเสร็จ ซึ่งถ้าภาครัฐพร้อมเสร็จเมื่อไรก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของธนาคารได้ทันที เพราะได้ออกแบบ Gateway ไว้รองรับอยู่แล้ว

อนาคตของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทยนับว่ายังสดใสอยู่ แต่อุปสรรคสำคัญอันหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์ที่นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงได้พยายามลดขั้นตอนทางด้านธุรกรรมการเงิน ลดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจ ให้กับผู้นำเข้าและส่งออก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *