Intertek ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ส่งออก ทางลัดสู่เอสเอ็มอีไทยสู่ระดับสากล

Intertek ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ส่งออก ทางลัดสู่เอสเอ็มอีไทยสู่ระดับสากล

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 เมษายน 2550 10:12 น.

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลก คำนึงความปลอดภัยในอาหารเป็นมาอันดับหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก ประสบปัญหาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการต่างๆ ที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากผู้ประกอบการไทย ทำให้ทาง Intertek Labtest ศูนย์วิจัยอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อวิเคราะห์ถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการก่อนส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า

นายพิทักษ์ สุภัคนันทการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของอาหารได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันว่า ส่งผลให้กลุ่มผู้ส่งออกจำพวกอาหาร จำเป็นต้องจัดทำระบบมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกอาหารของไทย ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานการค้าและบริการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมาการตรวจสอบมาตรฐานถูกขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อในต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพ ซึ่งจะแฝงมาด้วยกลไกทางกฎหมายทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพสินค้า ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยปัจจุบันจะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอีกนั่นคือเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้แต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังตามไม่ทันแต่สำหรับผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการศึกษาและพัฒนาในเรื่องนี้ โดยต้องยอมที่จะลงทุนเพื่อสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการเปิดตลาดส่งออกควรเริ่มสร้างฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้าที่ตนเองทำอยู่ทั้งการผลิต การตลาดและที่สำคัญจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตอีกด้วย” นายพิทักษ์กล่าว

ขณะเดียวกัน มาตรการต่างๆ ที่ประเทศคู่ค้าได้มีออกมาทั้งเป็นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ใช้บีบบังคับกับประเทศผู้ส่งออก รวมทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ก็มีออกมาตลอดเวลา เห็นได้จากมาตรการReach ที่กลุ่มอียูได้ประกาศใช้นั้น ก็ส่งผลให้สินค้าหลายชนิดของไทยที่ส่งออกไปถูกตีกลับ ซึ่งอินเตอร์เทคก็ได้รองรับกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ โดยมีแผนกสำหรับทำหน้าที่ติดตามกฎหมาย โดยจะรับทราบข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่กฎหมายฉบับนั้นกำลังจะออก หรืออยู่ระหว่างการพูดคุย เพื่อเตรียมมือรับกับข้อกฎหมายที่จะออกมา

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเตรียมรับมือกับมาตรการใหม่ ที่จะออกมา เช่นเรื่อง ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging) นอกจากนี้ ก็มีเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของไทย คือข้าว ซึ่งล่าสุด สหภาพยุโรป ได้ออกมาตรการว่า ข้าวถ้าจะส่งไปอียู ต้องตรวจ จีเอ็มโอ ซึ่งมีกฎหมายจีเอ็มโอออกมา อุปสรรคสำคัญคือ ขณะนี้ การผลิตอาหารของอียู ได้ย้ายฐานมายังเอเชีย ทั้งเรื่องเงิน ค่าแรง แม้ว่าเอเชียจะมีระบบมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ก็มีการร่างกฎหมายใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อยๆ โดยสิ่งที่เป็นปัญหา คือเครื่องมือในการทดสอบก็มาจากยุโรป นั่นหมายถึง อุปสรรคการค้ามาทุกรูปแบบ ตั้งแต่กฎหมาย จนกระทั่งเทคโนโลยี ซึ่งเราต้องซื้อเครื่องจักรจากอียูเช่นกัน

“อินเตอร์เทค เรามีห้องแล็บที่ทันสมัยสำหรับการทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล ทั้ง ISO,GMP,HACCPและอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล อย่าง UKAS (ประเทศสหราชอาณาจักร) , RVA(ประเทศฮอลแลนด์) ,ANAB (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ SCC (ประเทศแคนนาดา) ซึ่งปัจจุบันเรามีเครือข่ายกว่า 109 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกๆ อุตสาหกรรม” นายพิทักษ์กล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *