Integrated Logistics Services ชู SSI SCHAEFER หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จ

Integrated Logistics Services ชู SSI SCHAEFER หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จ

Source: มนัญญา อะทาโส

Integrated Logistics Services ผู้ให้บริการ 3PL ชูจุดเด่นให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ระบุช่วยลูกค้าวางแผนงานและลดต้นทุนได้จริง
ชี้การเลือกอุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจ ยก SSI SCHAEFER ผู้ช่วยระดับมืออาชีพ แนวโน้มของภาคธุรกิจในปัจจุบันนิยมใช้บริการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการ Third-party Logistics (3PL) มากขึ้น เพราะต้องการลดต้นทุนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ 3PL จึงมีบทบาทสำคัญในการสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจร
การให้บริการแบบ 3PL ไม่ใช่เป็นเพียงการบริการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่ต้องให้บริการแบบบูรณาการและมีโซลูชั่นให้กับลูกค้า เข้าใจระบบการทำงานของลูกค้าและวางแผนงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง ที่สำคัญต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการทำงาน-การเคลื่อนย้ายของข้อมูล ให้ลูกค้าเห็นถึงความเคลื่อนไหวของสินค้าเพื่อนำไปวางแผน-กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไปได้ Mr. Hans-Peter Feer Managing Director บริษัท Integrated Logistics Services จำกัด (I.L.S.) แสดงแนวคิดการทำงาน
บริษัท Integrated Logistics Services จำกัด (I.L.S.) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2536 โดยรูปแบบการให้บริการในปัจจุบันคือให้บริการบริหารคลังสินค้า ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บสินค้า การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น ติดป้ายสินค้า (Labeling) รับบรรจุสินค้า (Pick & Pack) รับบรรจุสินค้าใหม่ (re-packing) การจัดทำรายงานสถานะสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้า เป็นต้น การบริหารการจัดส่งสินค้า การบริหารระบบซัพพลายเชน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบของบริษัทฯ ได้โดยตรงทางเวปไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า

ใช้บริการอุปกรณ์จัดเก็บสินค้ามาตรฐานจาก SSI SCHAEFER
นอกจากการให้บริการที่ครบวงจรแล้ว I.L.S. ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและการออกแบบอุปกรณ์การจัดเก็บในคลังสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการจัดเก็บสินค้าที่หลากหลายซึ่งมีความต้องการในการจัดเก็บแตกต่างกัน เช่น สินค้ามูลค่าสูงต้องการความปลอดภัยในการจัดเก็บ สินค้าประเภทอาหารต้องการความสะอาดและอุณภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ ฯลฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริการอุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าจาก บริษัท SSI SCHAEFER Systems International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทุกประเภททางด้านการจัดเก็บสินค้า ระบบออโตเมชั่นในคลังสินค้า โดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการสำรวจพื้นที่คลังสินค้า วางแผนจัดทำ layout ในการจัดวางอุปกรณ์ในคลังสินค้า รวมถึงเสนอแนะแนวทางรูปแบบที่เหมาะสม-เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานในคลังสินค้าของ I.L.S. มากที่สุด
ประโยชน์จากการวางแผนงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ประกอบกับมาตรฐาน-การออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าของ SSI SCHAEFER ทำให้ I.L.S. สามารถประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้าและใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เลือกใช้อุปกรณ์และระบบออโตเมชั่นต่างๆ เช่น ระบบ Interlock Very Narrow Aisle Pallet Racking (VNA), Interlock Selective Pallet Racking นอกจากนี้ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิได้ติดตั้งระบบเบิก และกระจายสินค้า (Pick Module) 3-Tiers R3000 Shelving Systems และติดตั้ง Dock Levelers ด้วยระบบไฮดรอลิคเพื่อความสะดวกสำหรับการขนถ่ายสินค้า (Cross Docking)
“สาเหตุที่เราเลือก SSI SCHAEFER เพราะเขาเป็นมืออาชีพทางด้านนี้อยู่แล้ว เราเชื่อมั่นในการให้บริการซึ่งไม่เพียงแต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แต่เขามีโซลูชั่นให้กับเราด้วย โดยช่วยออกแบบว่าเราจะมีวิธีการจัดเก็บแบบไหนถึงจะดี มีแบบให้เลือกหลายแบบแล้วเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่ละแบบให้เราเห็นจนกว่าลงตัวตามความต้องการ” Mr. Peter กล่าว
คุณศิริรัตน์ เซี่ยงฉิน Director บริษัท Integrated Logistics Services จำกัด (I.L.S.) กล่าวเสริมว่า “ประโยชน์ที่เราได้รับจาก SSI SCHAEFER คือการร่วมทำงาน-ร่วมออกแบบด้วยกันอย่างใกล้ชิด ทำให้เราได้โซลูชั่นที่เหมาะกับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถขยายพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าเป็นส่วนๆ ได้ ซึ่งเรามีแผนที่จะร่วมงานกับ SSI SCHAEFER ต่อไปในอนาคต”
เน้นให้บริการแบบโซลูชั่น สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจลูกค้า
“จุดเด่นการให้บริการของเราคือเน้นการให้โซลูชั่นกับลูกค้ามากกว่าการให้บริการแค่ Handling สินค้าเพียงอย่างเดียว เราต้องเข้าใจและรู้จักผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทุกตัว เพื่อวางแผนการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ตลอดจนถึงความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของสินค้าตลอดทางจนถึงมือลูกค้าปลายทาง เราเน้นการทำงานแบบเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าโดยมีการร่วมวางแผนทางธุรกิจว่า ประโยชน์และโอกาสทางการตลาดที่ลูกค้าจะได้รับคืออะไร โดยในระบบ Operation เราได้นำระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นมาเองเข้ามาควบคุม ซึ่งเหตุผลที่เราพัฒนาระบบ Software เองก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับไปตามรูปแบบของธุรกิจได้มากที่สุด มีการทำรายงานสถานะสินค้าให้ลูกค้าทราบว่าเขามีสินค้าอยู่ในคลังสินค้าเท่าไหร่ สินค้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง เพื่อลูกค้านำไปใช้ในวางแผนในการทำงานต่อไป ” Mr. Peter และคุณศิริรัตน์ กล่าว
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับอย่างเป็นรูปธรรมจากการใช้บริการบริษัทฯ คือ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการแบบบูรณาการมีส่วนสำคัญในการช่วยบริหารจัดการทางธุรกิจ เช่น ลูกค้าลดระยะเวลา-จำนวนสินค้าที่ต้องสต๊อกน้อยลงเพราะบริษัทฯ มีระบบรายงานสถานะและความเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนงานเกี่ยวกับการเก็บสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การจัดส่งสินค้าตรงเวลาและมีสรุปข้อมูลการจัดส่งให้ลูกค้าว่าส่งสินค้าไปที่ใดบ้าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่มหรือ Niche Market และกลุ่มอุตสาหกรรมเทเลคอม
ตั้งเป้าเป็นผู้นำ 3PL ตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม
จากประสบการณ์ที่เป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโลจิสติกส์ครบวงจร ทำให้ Mr. Peter มั่นใจว่าบริษัทฯ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ในตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่มในประเทศไทย ซึ่ง Mr. Peter มองว่า ยังมีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์ในสินค้าเฉพาะกลุ่มต้องอาศัยทักษะสูงในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องเข้าใจในตัวสินค้าด้ว
นอกจากนี้ คุณศิริรัตน์ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้ดูแลโครงการรับบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในการนำเข้าและส่งมอบรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร (Bangkok Sky-train) และรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพมหานคร (Bangkok Subway) สำหรับนโยบายที่จะมีการขยายในเร็วๆ นี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยดำเนินการและเป็นโครงการที่สร้างชื่อเสียงมากเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
การให้บริการทั้งของ I.L.S. และ SSI SCHAEFER ต่างสะท้อนให้เห็นรูปแบบการให้บริการของธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงคุณภาพของสินค้า แต่ต้องมีโซลูชั่นในการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *