InSIDE ชีวิต:วันกลับใจ

InSIDE ชีวิต:วันกลับใจ

คุณเคยกลับใจบ้างไหม วันนี้อาจทำให้คุณกลับใจได้บ้าง…ก็ได้

เคยสังเกตไหมว่ามนุษย์เรามีความต้องการคล้ายกัน

สิ่งที่ต้องการเหล่านั้น ได้แก่ การงานที่ดีๆ เงิน ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี เซ็กซ์ กับคนที่ถูกใจและพอใจด้วย ความมีชื่อเสียง ความเด่นดัง อยากให้คนมารักมากๆ เป็นคนที่รักของทุกๆคนมีเพื่อนดีๆมากๆช่วยเหลือดูแลกันได้ มีสุขภาพดี รูปร่างหน้าตาดี มีความสำเร็จในหลายๆ ทาง มีความสุขมากๆ

แต่แล้วผลที่ได้รับก็คือ ความผิดหวัง เพราะผู้คนในทุกวันนี้มักจะพบกับสภาวะคล้ายๆกัน คือ

คนไม่รักกัน ไม่มีความเป็นมิตร พูดกันไม่รู้เรื่อง ทะเลาะมากกว่าพูดกันดีๆ หย่าร้างกันมากขึ้น มีความทุกข์มากขึ้นทั้งทางกาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ เหงาและว้าเหว่มากขึ้นหาเพื่อนได้ยาก ไม่มีมิตรภาพดีๆ ให้แก่กัน จนมากขึ้น แม้จะแลดูว่าทำงานหนักหรือใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่เลวลง สุขภาพไม่ดี เป็นโรคทางฝ่ายกายและใจมากขึ้น ทอดทิ้งตัวเอง ไม่มีเป้าหมายชีวิต ขาดความรับผิดชอบ ก้าวร้าว เห็นแก่ตัวมากขึ้น อัตราทำร้ายตัวเองและคนอื่นจะสูงมากขึ้น

ไหนๆ ก็ได้ทดลองแนวทางต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ แต่ก็ไม่ได้ แต่กลับได้ในสิ่งที่เลวร้ายกับชีวิตมากขึ้นตลอดมา

ผมอยากแนะนำให้ลองใช้วิธีดำเนินชีวิตตามข้อแนะนำที่ดีเยี่ยมเหล่านี้ เพื่อให้ชีวิตมีความสุขความเจริญดูบ้าง คือ

1. มีความเชื่อที่มีเหตุผลและสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต เช่น ถ้าเป็นชาวพุทธก็ให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อเรื่องผลของการทำความดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและให้ดำเนินชีวิตตามแนวคำสั่งสอนของพระองค์

เชื่อแบบวางใจว่าดีจริง ใช้ได้จริงและลงมือทำตามด้วย

2. มีศีลและรักษาศีลให้ได้ เอาศีล 5 ก็พอ เราจะทำผิดได้ยากขึ้น

3. มีความละอายใจต่อการทำชั่ว ทำให้ไม่ทำชั่ว

4. มีความเกรงกลัวต่อความชั่ว ยิ่งทำให้ไม่ทำชั่วมากขึ้น

5. หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ เปิดใจกว้างและถ่อมตัว จะทำให้เราศึกษาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีในชีวิตได้อีกมาก

6. รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการเสียสละได้

7. มีปัญญามากขึ้น เข้าใจในเรื่องของเหตุผล ดี-ชั่ว ถูกผิด คุณ-โทษ รู้จักคิด เลือกและทำในสิ่งที่เหมาะสมเสมอ

ถ้าทำได้ทั้ง 7 อย่างนี้รับรองว่าจะมีความสุขความเจริญ เป็นที่นับถือของทุกคน มีเป้าหมายชีวิต ไม่ยากจน และไม่อ้างว้างอีกต่อไป

7 อย่างนี้เรียกว่า อริยทัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ ดีกว่าทรัพย์สินทั่วๆ ไปที่ใครๆพยายามค้นหาอยากได้กันอยู่

ลองกลับใจเลิกหาทรัพย์สินให้ตัวเอง แต่หันมาหาทรัพย์ให้ตัวเองดีกว่า

ไม่สายหรอกถ้าจะกลับใจวันนี้ ชีวิตจะมีความสุขความเจริญขึ้น แน่ๆ

ที่มา : www.manager.co.th

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *