In Transit Visibility

In Transit Visibility
Source: Intermec

เทคโนโลยีการครอบคลุมการเคลื่อนที่ การมองเห็น และการควบคุมในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์กำลังประสบปัญหาหลายอย่างในสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ปริมาณการขนส่งสินค้ามีจำนวนลดลงขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่างๆ และการขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีคุณภาพกำลังทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น
แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นที่รับรู้กันในวงกว้าง แต่ลูกค้าก็ยังต้องการบริการระดับดีเลิศเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป บริษัทด้านขนส่งจึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมๆ กับรับมือแรงกดดันด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้ได้ แต่การสร้างผลกำไรมหาศาลนั้นมีทางเดียวก็คือ เพิ่มรายได้และลดต้นทุน
ในอุตสาหกรรมการขนส่ง การเพิ่มรายได้นั้นสามารถได้มาจากการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ความสามารถในการจัดการที่ดีขึ้น การระบุเส้นทางรายได้ใหม่ การจัดส่งสินค้าโดยไม่เสียหาย ไม่เกิดข้อผิดพลาด และทันเวลา ขณะที่ต้นทุนคงที่และแปรผันสามารถลดลงได้ด้วยการปรับปรุงการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ ทรัพยากร และคลังสินค้า การตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขจัดค่าชดเชย อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่กระทบต่อผลกำไร
การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายในธุรกิจของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการมองเห็นระหว่างทาง (In-Transit Visibility)
แม้ว่าบริษัทด้านการขนส่งจะมีระบบส่วนหลังที่ดีเยี่ยมในการแยก วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูล แต่ขณะนี้โซลูชั่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมใช้งานสำหรับการจัดหาข้อมูลที่มีค่าในระดับที่ช่วยให้สามารถมองเห็นและควบคุมสินทรัพย์ ทรัพยากร และสินค้าคงคลังได้แล้ว
คำว่า In-Transit Visibility (ITV) เป็นศัพท์ที่เกิดในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และต่อมาได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมภาคเอกชน โดย ITV หมายถึงความสามารถในการติดตามข้อมูลเฉพาะตัว สถานะ และตำแหน่งของสินค้า ตลอดจนการติดตามการจัดส่งจากจุดรับของไปจนจุดหมายปลายทาง การส่งมอบที่โปร่งใสสำหรับซัพพลายเชน
ทั้งนี้ ITV ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทด้านการขนส่งในการปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง และทรัพยากร ทำให้ง่ายที่จะควบคุมและยังรักษาประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ การที่ ITV สามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมได้ ยังทำให้ผู้ให้บริการด้านการขนส่งแตกต่างจากคู่แข่งในระดับการให้บริการ และเป็นการสร้างเส้นทางรายได้ใหม่ได้ โดยแอพพลิเคชั่น ITV สามารถมองเห็นและควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ภายในห้องคนขับ สถานีปลายทาง/คลังสินค้า และ ณ ประตูรับส่งสินค้าของลูกค้าได้
การรับรู้ตำแหน่งที่ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ การรับรู้ตำแหน่งในระบบจัดส่งสินค้านั้น จะระบุได้เฉพาะตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งที่ผ่านมาของยานพาหนะ แต่ปัจจุบันสามารถระบุตำแหน่งได้ล่วงหน้าโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้
1. ระบบนำทาง: ช่วยบอกเส้นทางที่เหมาะสมให้กับพนักงานขับรถ ซึ่งจะทำให้ลักษณะการขับขี่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้แต่ในกรณีที่พนักงานขับรถเลี้ยวผิด แทนที่จะต้องย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิม ก็สามารถได้รับเส้นทางใหม่ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ตัวอย่างเช่น แค่ 5 ไมล์ต่อวัน (หรือ 2-3 ไมล์ และอีก 30 นาทีที่ต้องเสียไปในการถามเส้นทางกับคนในพื้นที่) สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 1 แกลลอน ราคาน้ำมันขณะนี้ประมาณ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ทำให้ประหยัดได้ 4 ดอลลาร์ต่อวัน ถ้าสามวันต่อสัปดาห์ ก็จะได้ 48 ดอลลาร์อต่เดือน หรือ 576 ดอลลาร์อต่อปี ในกรณีที่มีรถบรรทุก 100 คันก็จะลดลงได้ 57,600 ดอลลาร์ต่อปี
2. การปรับใช้เส้นทางที่ดีที่สุด: บริษัทสามารถใช้ประโยชน์เส้นทางที่เหมาะสมได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่จะสร้างเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมที่สุด แตกต่างจากโซลูชั่นในอดีตที่จะระบุเส้นทางที่แน่นอนโดยไม่ปรับเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันที่คนขับประสบ
ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนี้ พนักงานขับรถต้องออกไปสอบถามเส้นทางใหม่ และใช้ความชำนาญในพื้นที่หรืออาจใช้แผนที่ หรือใช้ระยะทางและเวลาเพิ่ม รวมทั้งย้อนกลับเส้นทางเดิม ณ จุดที่เขาคิดว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด ทำให้เสียทั้งเวลาและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
การติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างทาง
ความสามารถในการมองเห็นได้ระหว่างทางทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ตำแหน่งรถบรรทุกสินค้า และตำแหน่งที่จัดส่งสินค้า ซึ่งจะสามารถใช้ตอบคำถามได้ว่าการขนส่งอยู่ในเส้นทางหรือไม่ สินค้าส่งมอบหรือยัง ใครส่งมอบและส่งไปที่ใด ตำแหน่ที่ส่งมอบใช่จุดหมายปลายทางที่ระบุหรือไม่
การติดตามและตรวจสอบสถานะของสินค้าจะยืนยันได้ว่าการจัดส่งถูกต้องไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ทันเวลา โดยไม่เสียหาย ตลอดจนมีลายเซ็นผู้รับและข้อมูลยืนยันจากการประทับตำแหน่งที่ตั้ง เวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
ชั่วโมงทำงาน

การจัดส่งสินค้าไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีคนขับ และคนขับมีกฏระเบียบที่เข้มงวดในด้านการบังคับชั่วโมงทำงาน ดังนั้น การบันทึกรายงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะระบุได้ว่าพนักงานขับรถดำเนินภารกิจเสร็จสมบูรณ์ และว่างพร้อมรับการมอบหมายงานใหม่หรือไม่
โซลูชั่น ITV ช่วยให้บริษัทมองเห็นชั่วโมงทำงานของคนขับ ระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจะทำให้แน่ใจได้ถึงการมองเห็นชั่วโมงทำงานจริง ณ เวลาจริง และนั่นจะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมทรัพยากรบุคคลที่มีค่าได้
ITV ณ สถานีปลายทาง/คลังสินค้า
พนักงาน ณ สถานีปลายทางและคลังสินค้าสามารถรู้ตำแหน่งของรถบรรทุกของบริษัทแต่ละคันและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของรถ พนักงานขับรถและสินค้าแต่ละอย่างขณะขนส่งได้ด้วยเทคโนโลยีนี้
การจัดการสินทรัพย์
สินทรัพย์เคลื่อนที่ของการขนส่ง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถเทรเลอร์ และรถบรรทุก ถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด และต้องใช้เงินทุนในการบำรุงรักษามาก การเป็นเจ้าของสินทรัพย์จำนวนมากอาจทำให้แน่ใจได้ถึงความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
การสร้างสมดุลที่เหมาะสมที่สุดคือการมีรถบรรทุกที่เพียงพอแต่ต้องไม่มากเกินไปที่จะบำรุงรักษาได้ วิธีเดียวที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทก็คือการต้องรู้ให้ได้ว่ามีรถคันไหนว่างอยู่และพร้อมใช้งานหรือไม่
เศรษฐกิจปัจจุบันมีต้นทุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างสูง สินทรัพย์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบนท้องถนน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยสองประการ ได้แก่ การดำเนินการสินทรัพย์ และประสิทธิภาพของสินทรัพย์นั้น
การจัดการสินทรัพย์ – เทคโนโลยี ITV ทำให้สามารถมองเห็นเส้นที่ที่คนขับใช้สินทรัพย์ของบริษัท โดยระบบเทเลเมติกส์ และเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น การวัออัตราเร่งเครื่องยนต์ แรงเบรก และวิเคราะห์รูปแบบการขับ ช่วยให้บริษัทสามารถปรับการขับขี่ที่หนักเกินไปและไม่ระมัดระวังที่จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และสร้างความเสี่ยงด้านกฎหมายให้กับบริษัทได้
ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ – ITV จะช่วยวัดประสิทธิภาพของการดำเนินการสินทรัพย์โดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์เบรก เซ็นเซอร์วัดลมยาง ตัวตรวจสอบ RPM และ MPG เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศด้านนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้ความสามารถในการมองเห็นได้ในเวลาจริงเป็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะแจ้งเตือนให้บริษัททราบถึงความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะได้
ตัวอย่างของการสร้างผลกำไร
บริษัท เอบีซี คอร์ป. มีรถบรรทุกสินค้า 1,000 คัน ขนส่งได้ 1,700 เที่ยวต่อวัน หรือ 1.7 เที่ยวต่อรถหนึ่งคันในหนึ่งวัน โดยมีรายได้เฉลี่ย 500 ดอลลาร์ต่อเที่ยว หรือ 850 ดอลลาร์ต่อวันต่อรถบรรทุก ถ้าบริษัท เอบีซี สามารถเพิ่มเที่ยวจาก 1.7 เป็น 1.8 ได้ด้วยการใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกที่มีและรู้ว่ารถคันไหนว่างพร้อมใช้งาน ก็จะเพิ่มได้ 50,000 ดอลลาร์ต่อวัน หรือ 13 ล้านดอลลาร์ต่อปี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการฝ่ายดำเนินการสามารถจับคู่คนขับที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับงานได้ โดยดูจากเวลาและการทำงานของพนักงานผ่านข้อมูลที่ได้รับ นอกจากนี้ ITV ยังทำให้รู้ได้ว่ามีพนักงานขับรถที่เพียงพอที่จะตอบรับการมอบหมายงานใหม่หรือไม่ ITV ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานขับรถได้ เช่น ใบขับขี่ การฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเลือกคนขับที่ดีที่สุดในแต่ละงานได้
การรับรู้ตำแหน่ง
ปัจจุบัน เทคโนโลยีการรับรู้ตำแหน่งไม่เพียงแต่ทำให้พนักงาน ณ คลังสินค้า หรือสถานีปลายทางระบุตำแหน่งยานพาหนะได้ แต่ยังรู้ด้วยว่าทรัพยากรมนุษย์และสินค้ามีสถานะใดโดยใช้ ITV ระบุตำแหน่งของรถบรรทุกและคนขับที่อยู่บนถนน และที่พักผ่อนอยู่ ทำให้สามารถรู้ได้ว่าใครพร้อมจะปฏิบัติงานได้บ้าง
การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่ง
ITV ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นสินค้าได้อย่างใกล้ชิด สินค้าแต่ละรายการจะถูกสแกนอย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อขนถ่ายขึ้นและลงจากรถบรรทุก นอกจากนี้ ITV ยังให้หลักฐานการส่งมอบในเวลาจริง จับภาพลายเซ็น แม้แต่รูปถ่ายดิจิทัลของสินค้าที่ส่งมอบ ทำให้การชำระเงินค่าบริการรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอบริการที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้
ITV ณ ประตูของลูกค้า
หน้าประตูรับส่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละจุดที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าสินค้าจัดส่งทันเวลา โดยไม่เกิดความเสียหายและสมบูรณ์ เทคโนโลยี ITV ให้หลักฐานหลายอย่าง ได้แก่ การจับภาพลายเซ็นแบบดิจิทัล หลักฐานการส่งมอบ/บริการในรูปของเอกสารที่ละเอียด และคุณภาพของบริการในรูปของรายงานขั้นสูงที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้ เนื่องจากการมีข้อมูลจริงที่รวบรวมได้ ณ จุดปฏิบัติงานและสามารถพร้อมใช้กับระบบส่วนหลังขององค์กรได้ทันที จะช่วยให้การดำเนินการขนส่งลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เช่น การโทรสอบถามจากลูกค้าว่าสินค้าถึงหรือยัง และสามารถตรวจสอบรายลเอียด เช่น วันที่และเวลาการลงนามของลูกค้าและผู้ที่ทำหน้าที่ส่งมอบได้ด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบจีพีเอสยังสามารถระบุตำแหน่งการส่งมอบที่แม่นยำ และให้การตรวจสอบเวลาของบริการที่จัดส่งได้
วิธีเลือกโซลูชั่น ITV
ต้องเป็นโซลูชั่นที่จัดการง่าย เป็นฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับสรีรศาสตร์และสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องใช้งานในแต่ละวัน ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย เป็นโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นสามารถใช้งานร่วมกับหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์ อิเมจเจอร์ โทรศัพท์มือถือ ระบบสื่อสารข้อมูลและเสียงด้วยจีพีเอส นอกจากนี้ ยังต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนทาน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมลดลงเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซ่อมบำรุงน้อย และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
เลือกโซลูชั่นที่มีแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นได้จำนวนมาก โซลูชั่น ITV ที่ดีที่สุดควรเป็นอุปกรณ์เดียวที่สามารถใช้ในที่นั่งคนขับรถบรรทุก ประตูของลูกค้า ระบบสำนักงานส่วนหลังและคลังสินค้า
วิธีเลือกผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น ITV
การขนส่งไม่ใช่เพียงแค่การขนส่ง ในแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านระดับความสำคัญและรายละเอียด ดังนั้นแอพพลิเคชั่นเดียวจึงไม่เหมาะกับทั้งหมด ให้เลือกผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอแคตตาล็อกที่ครอบคลุมของโซลูชั่นธุรกิจหรือผู้ให้บริการที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ โปรดจำไว้ว่า ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีโซลูชั่นที่มีมาตรฐานแบบเปิด ไม่ใช่ทำงานได้เฉพาะกับระบบเฉพาะที่มีขีดจำกัดเท่านั้น
โซลูชั่นที่เลือกจะต้องสามารถปรับปรุงความสามารถในการผลิต ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า และสามารถสร้างบริการที่แตกต่างเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นได้
บทสรุป
ITV สร้างประโยชน์ห้กับบริษัทด้านการขนส่งได้ด้วยการส่งมอบความสามารถในการมองเห็นและควบคุมสินทรัพย์ ทรัพยากร การจัดส่งและข้อมูลที่จะสนับสนุนการประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสทางรายได้ ข้อดีเหล่านี้ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสให้กับซัพพลายเชนไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซัพพลายเชนที่พวกเขาเลือก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *