Image on Advertising

Image on Advertising
ไม่ว่าจะดูโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งแผ่นพับของสินค้าหรืองานบริการ สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบก็คือ “ภาพประกอบ” ของสื่อ นั้นๆ

ภาพที่นักออกแบบเลือกมาใช้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ และจุดประสงค์หลักของการใช้รูปภาพก็เพื่อต้องการให้ผู้รับสารหรือผู้บริโภคเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเสนอได้ง่ายขึ้น และบางครั้งรูปภาพแต่ละรูปยังมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความเข้าใจในตัวสินค้า หรือบริการที่มากกว่าข้อความที่เขียนลงในสื่อนั้นๆ ซะอีก

วันนี้ผมเลยขอแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการใช้ภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในสื่อที่เราทำอยู่นะครับ การใช้ภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งก็คือ Rational based appeal กับ Image based appeal

Rational base appeal นั้นจะใช้วิธีการสร้างความสนใจจากสิ่งที่ผู้บริโภคพบเจอในชีวิตประจำวันมานำเสนอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โฆษณาผงซักฟอกที่สาธิตให้เห็นว่าผ้าขาวได้อย่างไรเมื่อใช้สูตรผสมใหม่ (Demonstration)

บางครั้งอาจมีการใช้ภาพในการนำเสนอโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน (Comparative) ดังเช่น โฆษณาแชมพูขจัดรังแค

อีกแนวทางหนึ่งก็คือการจำลองภาพจากชีวิตจริง (Slice of Life) ที่ผู้บริโภคประสบปัญหามานำเสนอโดยให้สินค้าหรือบริการของเรามีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น สังเกตง่ายๆ ก็เป็นสินค้าผ้าอนามัย หรือ น้ำยาระงับกลิ่นกาย

ส่วน Image based appeal นั้นจะเป็นการใช้เทคนิคของการสร้างภาพในรูปแบบต่างๆ มานำเสนอ โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอได้ง่ายขึ้น เราแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ

1. Fear คือ การใช้รูปแบบภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความกลัว เช่นรังแคที่หล่นอยู่ตามไหล่สร้างบุคลิกภาพที่ไม่ดี

2. Humour เป็นการใช้ภาพในแนวตลกขบขัน รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สร้างกระแสของหนังโฆษณาได้สูงนักในบ้านเรา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โฆษณาเบียร์ไฮเนเก้นที่มักจะมีมุกตลกสอดแทรกอยู่เล็กๆอย่างสม่ำเสมอ

3. Animation เป็นการใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวในการนำเสนอรูปแบบสินค้าหรือบริการ ดังจะเห็นได้จากโฆษณาของ ททท. ที่นำตัวการ์ตูนมาประกอบกับพี่เบิร์ด

4. Sex เป็นการใช้ภาพวาบหวิวในการนำเสนอรูปแบบของสินค้าซึ่งต้องระมัดระวังแนวทางในการนำเสนอ เพราะอาจจะติดปัญหาการตรวจสอบจาก กบว. เพราะไม่เหมาะสมกับสื่อโทรทัศน์

5. Music คือ การใช้รูปแบบของเพลงในการนำเสนอสินค้า ซึ่งรถยนต์เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่มีการใช้เพลงเป็นตัวนำอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเพลงประกอบโฆษณาได้กลายเป็นเพลงฮิตติดลมตามสถานีวิทยุ

6. Fantasy เป็นการนำเสนอภาพเหนือจริงในโลกแฟนตาซีในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างงานในแนวนี้

การจะเลือกรูปแบบของภาพนั้นอาจไม่จำเป็นที่เราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเลือกรูปภาพนั้นจะต้องสามารถตอบโจทย์ “เป้าหมายการตลาด” ให้ได้ เพราะการเลือกรูปแบบภาพที่ผิด นอกจากจะทำให้เราขายสินค้าหรือบริการไม่ได้แล้ว ยังอาจจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียไปด้วย

การดูโฆษณาแล้วคิดถึงรูปแบบการใช้ภาพจะเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีให้เราเลือกใช้ลักษณะภาพที่ถูกต้องได้ พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ ปัจจุบันำงานออกแบบทางด้าน Brand Indentity Manual ให้กับสินค้าแอนิเมชั่น

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ / Suwitdesign@yahoo.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *