Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย

Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย

นับตั้งแต่จดทะเบียนเปิดตัวมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำขาเทียมให้ผู้พิการทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 20,077 คน ในจำนวนขา 23,346 ขาช่วยผู้พิการประหยัดเงินได้ 675,930,000 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้มีความต้องการขาเทียมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากผู้พิการสามารถเดินทางมาทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯใน จ.เชียงใหม่ ที่ใช้เวลาทำขาเทียมแล้วเสร็จภายใน 4-5 ชั่วโมง ผู้พิการสามารถทำขาเทียมภายในวันเดียวได้ขาเทียมกลับไปใช้ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำขาเทียมโรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งมีช่างเพียง 1-3 คน ตลอดจนการออกหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ ไปยังท้องถิ่นชนบท แต่ยังพบว่ายังไม่สามารถบริการได้เพียงพอกับความต้องการ เพราะการออกหน่วยเคลื่อนที่ปีละ 5 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน รองรับผู้พิการได้ประมาณ 300 ขาต่อครั้ง รวมทั้งผู้พิการที่เคยได้รับขาเทียมไปแล้วยังต้องซ่อมแซมตามอายุการใช้งาน

ผู้พิการที่ต้องใช้ขาเทียมนอกจากเสียขาในการเหยียบกับระเบิดตามแนวชายแดน ซึ่งยังมีอยู่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องตัดขา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมขึ้น พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำขาเทียม เพื่อให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และฝึกอบรมให้คนพิการขาขาดได้มีความรู้ความสามารถในการทำขาเทียม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนแล้ว 22 แห่งกระจายอยู่ในแต่ละภาค อาทิ ภาคเหนือ รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รพ.นางรอง บุรีรัมย์ ภาคกลาง รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม ภาคตะวันตก รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี ภาคใต้ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถนาทวี จ.สงขลา เป็นต้น

นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดำเนินตามพระราชประสงค์สมเด็จย่า ที่จะมุ่งมั่นทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาด ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาและไม่คิดมูลค่าพร้อม ๆ กับคิดค้นชิ้นส่วนขาเทียมเน้นใช้วัสดุในประเทศให้มากที่สุด เพื่อให้มีราคาถูกลง ซึ่งภายหลังจากก่อตั้งมูลนิธิมาคณะทำงานได้ผลิตขาเทียมโดยคิดค้นเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆ จนทำให้เมืองไทยติดอันดับโรงงานผลิตขาเทียมใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีความโดดเด่นเรื่องของคุณภาพและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับขาเทียมจากต่างประเทศ นอกจากขาเทียมที่ใช้งานทั่วไปแล้ว ยังผลิตขาเทียมเกษตรที่สามารถใส่แบบสมบุกสมบัน ทำนา ทำไร่ ได้ ตลอดจนทำให้ผู้พิการใส่ขาเทียมนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ รวมทั้งเท้าเทียมที่สามารถสวมรองเท้าแตะแบบหูคืบได้ ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนของเท้า 2,000 บาทต่อข้างจากเดิมที่มีราคาถึง 4,000 บาท โดยให้ยึดหลักว่าขาเทียมที่ดีต้องสวมใส่แล้วสบาย

ผู้พิการที่เดินทางมาทำขาเทียมในโรงงานของมูลนิธิได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ ที่ผ่านมามูลนิธิไปทำขาเทียมและถ่ายทอดความรู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย พม่า แอฟริกาใต้ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้พิการมาเป็นช่างผลิตขาเทียม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้พิการในรายอื่น ๆ ว่าเมื่อใส่ขาเทียมจากมูลนิธิสามารถใช้เดิน วิ่งได้ เกือบจะเท่าขาจริงที่สูญเสียไป

ไชยศรี ยอดประเสริฐ ช่างทำขาเทียมวัย 47 ปี เล่าว่า ตัวเองได้รับอุบัติเหตุจากการเหยียบกับระเบิดที่ชายแดน จ.สุรินทร์ เมื่อ 30 ปีก่อนหลังจากได้รับการใส่ขาเทียมได้รับการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมาเป็นช่าง โดยยึดอาชีพทำขาเทียมมาแล้ว 5 ปี สำหรับช่างที่เป็นผู้พิการมีทั้งหมด 7 คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้พิการมาทำขาเทียมเฉลี่ย 5-10 คนมาใช้บริการ บางครั้งก็มาเป็นรถบรรทุกด้วยการพาของทหาร

สำหรับโครงการอบรมทำขาเทียมให้กับโรงพยาบาลชุมชนนั้นจะคัดเลือกผู้มีความสนใจรวมทั้งผู้พิการมาเป็นช่างทำขาเทียมโดยใช้เวลา 4 เดือนในการอบรม ทางมูลนิธิจะสนับสนุนอุปกรณ์ครั้งแรก 50 ชุดเพื่อโรงพยาบาลจะใช้ทำขาเทียมให้แก่คนพิการในระยะแรกเริ่ม ในส่วนของคนไข้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง หลังจากการทำขาเทียมให้คนพิการเสร็จสมบูรณ์ โรงพยาบาลจะทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช. อีกที เท่ากับผู้พิการที่

อยู่ในระบบบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาจจะใช้เวลา 2-3 วัน ในการผลิตขาสำหรับผู้พิการ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานมูลนิธิจะจัดทีมไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปีละ 2 ครั้ง กรณีที่มีปัญหาในการใช้บริการ เช่น อุปกรณ์ทำขาเทียมชำรุด มูลนิธิจะจัดส่งช่างไปดูแลซ่อมแซมให้

ความฝันของผู้พิการขาขาดในท้องถิ่นห่างไกล เริ่มสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลไปใส่ขาถึงเชียงใหม่ แต่มีขาใหม่ได้จากโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือประจำอำเภอ.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/article/348/15652

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *