HazChem Logistics Management

HazChem Logistics Management
Source: Editorial Staff

HazChem Logistics Management – A Member of Triple i Logistics Group ส่งผู้แทนร่วมเดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์ชั้นเลิศ (Logistics Best Practices) ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ (Logistics Model) ประจำปี 2551 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
จากการที่บริษัท HazChem Logistics Management หนึ่งในบริษัทสมาชิกของกลุ่มบริษัท Triple i Logistics Group ได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (Logistics Model) ประจำปี 2551 ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออกนั้น ทางผู้แทนของกรมส่งเสริมการส่งออกนำคณะผู้แทนของบริษัท HazChem และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลร่วมเดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ชั้นเลิศ(Logistics Best Practices) ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2551
เริ่มต้นการเดินทางโดยมีคณะเดินทางทั้งหมด 5 ท่านด้วยเที่ยวบิน Eva Air ในตอนค่ำและใช้เวลากว่า 14 ชั่วโมง ในการเดินทางถึงท่าอากาศยานนครลอสแองเจลิสในตอนค่ำของวันเดียวกัน หลังจากนั้น Check in เข้าที่พักและเตรียมความพร้อมในการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ชั้นเลิศซึ่งนำประสานงานผ่านหน่วยงาน Thai Trade Center โดย ผอ. จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้แทนของกรมส่งเสริมการส่งออกที่ประจำอยู่ที่นครลอสแองเจลิสและเป็นผู้นำพาพวกเราทั้งคณะเยี่ยมชมและดูงานตลอดการเดินทางในครั้งนี้
ท่าเรือลอสแองเจลิส ท่าเรือชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก
วันแรกของการเดินทางทางคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าเรือลอสแองเจลิสซึ่งเป็นท่าเรือชั้นนำติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก ทางคณะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดย Mr. Jim Maclellan, Director of Trade Services และ Mr. Norman Arikawa, International Trade Development Manager
โดยทั้ง 2 ท่านได้นำทางคณะเยี่ยมชมท่าเรือโดยการล่องเรือไปในพื้นที่ของท่าเรือและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าเรือว่า ท่าเรือลอสแองเจลิสเป็นท่าเรือชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและของโลก โดยตั้งอยู่ที่ San Pedro Bay โดยห่างจาก downtown ของลอสแองเจลิสประมาณ 20 ไมล์หรือ 30 กิโลเมตร และมีพื้นที่กว่า 7,500 เอเคอร์ มีพื้นที่ติดทะเลยาวกว่า 43 ไมล์ และมี 27 เทอร์มินอลสินค้า ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทั่วไป ของเหลวในปริมาณมาก ตู้คอนเทนเนอร์ รถยนต์ และสินค้าอื่นๆ โดยที่รับรองการขนส่งมากกว่า 190 ล้านเมตริกตันในแต่ละปี
ในปีที่ผ่านมาท่าเรือได้ทำสถิติใหม่โดยมีการขนส่งสินค้ามากถึง 8.5 ล้านทีอียูขึ้นมาเป็นอันดับสิบของโลก และหากรวมท่าเรือลองบีชเข้าไปด้วยจะทำให้ท่าเรือทั้งสองมีปริมาณการขนมากกว่า 15 ล้านทีอียูและมากเป็นอันดับหนึ่งในห้าของโลกรองจาก ท่าเรือสิงคโปร์ ฮ่องกง เซียงไฮ้ และเซินเจิ้นเท่านั้น

ผอ. จ้นทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก นครลอสแองเจลิส (ที่ 3 จากซ้าย) คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท HazChem Logistics Management (ขวาสุด) และคณะที่ร่วมเดินทาง
บริษัท ซัน ลี บริษัทคนไทยผู้แทนจำหน่วยข้าวและผลิตภัณฑ์อาหารอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสที่ดีในการเข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัน ลี โดยได้พบกับเจ้าของกิจการคุณพีท ลี (Mr. Pete Lee) โดยคุณพีท กล่าวถึงประวัติย่อ ๆ ของบริษัท ซัน ลี ว่าเป็นบริษัทของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 และดำเนินธุรกิจการค้าส่งข้าว อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารในสหรัฐอเมริกามากว่า 25 ปี โดย ณ ปัจจุบันบริษัท ซัน ลี เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์อาหารอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ส่งขายให้กับบริษัทค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม รวมถึงร้านค้ารายย่อยต่างๆ ทั่วประเทศ
ทางคณะเยี่ยมชมการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ซัน ลี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาด้านสารสนเทศที่ทั้งสามารถเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของบริษัทและตอบสนองในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ซัน ลี อีกด้วย คลังสินค้าของบริษัทมีการจัดวางแบบ Selective Racking และแบบวางกองพื้น Block Storage โดยที่เนื่องจากคลังสินค้ามีพื้นที่จำกัด จึงใช้ระบบ VNA (Very Narrow Aisle) ซึ่งระยะห่างระหว่างแร็คในแต่ละแร็คจะแคบมาก ต้องใช้รถโฟล์คลิฟแบบพิเศษเดินหน้าและถอยหลังผ่านเส้นแม่เหล็กที่ควบคุมการเคลื่อนที่ฝังอยู่บนพื้น และใช้งาของรถในการตักของเข้าออกคลังสินค้า ระบบการควบคุมและบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) ของทางบริษัทเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเองแบบ Bar code และสามารถควบคุมการจัดวางสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Source Logistics บริษัท Distribution ที่มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่เป็นเลิศ
ในวันที่สองทางคณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท Source Logistics ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารคลังสินค้าในลอสแองเจลิสและได้เข้าพบประธานบริษัท Mr. Marcelo Sada และกล่าวถึงบริษัทว่า Source Logistics เป็นบริษัท Distribution ที่มีเครือข่ายในหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้
จุดเด่นของ Source Logistics คือระบบการบริหารคลังสินค้าที่เป็นเลิศโดยทางบริษัทมีทีมงานด้านสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าโดยเฉพาะ ณ ปัจจุบันพื้นฐานการจัดการของระบบเป็นแบบ Bar Code ดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายในคลังสินค้า การพัฒนาของระบบที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือรายงานรายละเอียดสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลังผ่านเว็บไซด์ ซึ่งกลุ่มบริษัทลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซด์เพื่อเรียกดูรายงานต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบได้ด้วยตัวเองอีกด้วย เช่น จัดเตรียมออเดอร์ผ่านเว็บไซด์ เป็นต้น อีกขั้นของการยกระดับการจัดการด้านโลจิสติกส์คือการให้บริหาร Cross docking ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเสริมศักยภาพในการบริหารโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี
คลังสินค้าของการบินไทย ดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
ในช่วงบ่าย ทางคณะเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าของการบินไทย โดยได้เข้าพบ Mr. Geoffrey A. Gilbert, Cargo Manager, Sales and Service, U.S.A. ด้วยความเข้มงวดของทางท่าอากาศยานในเรื่องความปลอดภัย ทางคณะทุกคนต้องสวมใส่ชุดสะท้อนแสงของทางคลังสินค้าทุกท่าน Mr. Gilbert เล่าถึงการดำเนินงานของคลังสินค้าของการบินไทยและพาคณะไปดูเครื่องอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ Unit Load Device (ULD) ที่บรรจุสินค้าลงจากเครื่องบินและบรรยายถึงการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าที่มีความเข้มงวด รวมถึงสินค้าอันตรายที่มีการแยกการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและชัดเจน บรรยากาศการเยี่ยมชมเป็นไปแบบสบายๆ และเป็นกันเอง
สิ้นสุดวันที่สองของการเดินทาง ทางคณะมีโอกาสได้ไปจับจ่ายซื้อของฝากในบริเวณใกล้ๆ ที่พักและรับประทานอาหารไทยในตอนค่ำที่ Thai Town และในรุ่งเช้าของวันถัดไปก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ในฐานะตัวแทนของบริษัท HazChem Logistics Management หนึ่งในบริษัทสมาชิกของกลุ่มบริษัท Triple i Logistics Group ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงกับผอ. จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ซึ่งจัดโปรแกรมการเดินทางและร่วมเดินทางไปกับเราทุก ๆ แห่งด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคุณชาย ไชยเวช ผู้ประสานงานในการเดินทางครั้งนี้ และผู้ร่วมการเดินทางทุกๆ คนสำหรับมิตรภาพที่ดีและการแลกเปลี่ยนความรู้ในความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์ และท้ายสุดการเดินทางครั้งนี้จะเกิดขึ้นมิได้หากไม่มีการสนับสนุนที่ดีจากสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ขอขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงคุณค่าและโอกาสดีๆ ที่มอบให้กับผู้ประกอบการไทยในการเดินทางครั้งนี้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *