E-COMMERCE กับกฏหมาย (1)

E-COMMERCE กับกฏหมาย (1)
บทนำ
ประเด็นสำคัญของ E-COMMERCE นั้นเป็นประเด็นที่ใหญ่ ทั้งนี้ต้องพิจารณารายละเอียดที่มีทั้งในส่วนของกฎหมายสัญญาทั่วไป จนกระทั่งเจาะลึกลงไปในส่วนของสัญญาเฉพาะด้วย นับแต่อินเตอร์ได้ทำให้โลกนี้ไร้พรมแดน E-COMMERCE ได้กลายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะบทนำทั่วไปของ E-COMMERCE โดยยกเอาประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทขนาดเล็กและกลางที่ต้องการจะเปิดตลาดของตนสู่สากลผ่านทางE-COMMERCE สำหรับเนื้อหาในบทนี้นั้นได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนผู้ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหัตถกรรมทางภาคเหนือเพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้หลายๆหัวข้อจึงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจะขายสินค้าออนไลน์
ประโยชน์ของE-COMMERCE
เหตุผลหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นรูปแบบกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญคือ
อย่างแรก อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีที่ถูกสำหรับการทำประชาสัมพันธ์ ถึงกระนั้นการเพิ่มขึ้นของการลักลอบค้าขายทางอินเตอร์เน็ตและกฎหมายป้องกันขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (anti-spam*) มีส่วนทำให้การทำโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพลดลง แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและความถูกของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังคงสร้างแรงดึงดูดใจในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการโฆษณาต่อไป
เหตุที่สอง อินเตอร์เน็ตสามารถใช้เก็บสะสมข้อมูลบางส่วนของผู้เยี่ยมเยือนเว็บไซต์ที่ผู้ค้าต้องการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า COOKIES* แล้วนำข้อมูลนั้นมาใช้ทำการตลาดต่อไป COOKIES เป็นโปรแกรมที่ส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กับเว็บไซต์เอง COOKIESบางอย่างใช้เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่บางอย่างได้ถูกใช้ให้เป็นตัวสืบค้นบันทึกข้อมูลการเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต แม้กระทั่งในส่วนของระบบ Search engine และ บริการ Free Internet Account อย่างเช่น Yahoo ก็ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาใช้ทำกลยุทธ์ทางการตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม— Anti-spam*
เป้าหมายของโปรแกรม Anti-spam ทุกตัว คือ การลบ อีเมลที่ไม่พึงปรารถนาทิ้งไปได้เองแบบอัตโนมัติ หรืออย่างน้อยก็เก็บไว้ให้ห่างตัว โปรแกรมต่อต้านนี้ มีวิธีสกัด spam ด้วยกัน 2 วิธี คือ วิธีการตรวจสอบเมล ขณะมาถึง mail server ซึ่งปกติก็คือที่ ISP หรือที่ระบบขององค์กร และวิธีการดาวน์โหลดเมลลงตัวคอมแล้วตรวจสอบ ตอนอยู่ในเครื่องของเรานี่แหละ

ข้อมูลเพิ่มเติม— COOKIES*
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในคราวหลังเครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว
Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่างๆแต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว
Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านท่านสามารถ สั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้
ประโยชน์ของ Cookies :
(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่าน
เพื่อใช้ในนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุดซึ่ง Cookies เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านของสมาชิก
และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่าน ออกจากรหัสผ่าน หรือ log out
(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไปทำให้สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล

เหตุที่สาม อันเป็นเหตุที่สำคัญที่สุด คือ อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีที่รวดเร็วและถูกในการเจรจาต่อรองและบรรลุผลแห่งสัญญาการค้าและการจัดหาสินค้าและบริการ อันเนื่องมาจากการใช้สื่อหลายชนิดผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทำให้ผู้ใช้ดูสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สำคัญอินเตอร์เน็ตสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางข้อความแทนที่จดหมาย แฟกซ์ และโทรศัพท์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน(จดหมาย)
เหตุสำคัญต่อมาที่ทำให้อินเตอร์เน็ตมีความดึงดูดใจคือ การที่อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีสร้างหนทางแห่งโอกาสให้กับบริษัทขนาดเล็กหรือกลางที่จะนำตัวเองให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้ บริษัทไทยขนาดเล็กสามารถที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อโฆษณาสินค้าของตนไปทั่วโลก อีกทั้งอินเตอร์เน็ตอาจจะเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกสบายกว่าสำหรับผู้ซื้อบางคนในการซื้อหาสินค้า อย่างเช่น การเลือกซื้อหนังสือผ่านแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์(electronic catalogue)ของร้านหนังสือออนไลน์ทาง Amazon.com คงจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการต้องไปค้นหาเลือกซื้อจากร้านหนังสือใหญ่ๆ และสำหรับสินค้าบางอย่างเช่น Software หรือ Digital music หรือ วิดีโอ สามารถที่จะซื้อแล้วได้รับเลยขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้อินเตอร์เน็ตยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการหรือในการจัดหาให้บริการ เช่นลดค่าใช้จ่ายในการทำการตกลงกับลูกค้าในการขายตั๋วเครื่องบินหรือการธนาคาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *