"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 8

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 8
โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

CSRปูนใหญ่คืนกำไรสู่สังคม

ปูนซิเมนต์ไทย หรือปูนใหญ่ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีจำนวนพนักงานเป็นหมื่นๆคน และมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์อยู่ทั่วประเทศ ถือว่าเป็นองค์กรหลักแห่งหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ที่ผ่านมานั้นกิจกรรมเหล่านี้ได้ทำมาเนิ่นนานแล้ว แต่เพิ่งจะมาทำการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบของสังคม เนื่องจากมองว่ากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเหล่านี้สมควรที่จะให้พันธมิตรหรือหน่วยงานอื่นๆได้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาสังคมไทยด้วยกัน
ที่ผ่านมานายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเครือปูนใหญ่ โดยปีๆหนึ่งทางปูนใหญ่จะมีงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักร้อยล้านบาท และมีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำให้เห็นเจตนาที่ดีในการที่จะช่วยเหลือสังคม
ในปี 2550 นี้ทางปูนใหญ่มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่เด่นชัดหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โดยใช้งบประมาณไปราว 30 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นเรื่องความสำคัญของน้ำเป็นหลัก รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนมาก มีทั้งเน้นเรื่องการศึกษาของเยาชน เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อย่างตอนมีสึนามิ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทางปูนใหญ่คิดว่าเป็นกิจกรรดีๆที่จะคืนให้กับสังคม และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป รวมถึงมีนโยบายที่จะดึงพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมต่อไป

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *