"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 4

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 4

โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

ทำ CSR ไม่ต้องใช้เงินสักบาท

ในความหมายของการทำ CSR หรือกิจกรรมความดีต่อสังคมนั้น หลายๆองค์กรต่างคิดว่าต้องใช้งบประมาณมากจึงไม่อยากที่จะทำ ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้ว แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวก็สามารถทำได้ และก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเท่านั้นที่สามารทำได้ นายพิพัฒน์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะในแวดวงขององค์กรใหญ่ๆเท่านั้น บริษัทเล็กๆหรือแม้แต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็สามารถทำได้ อยู่ที่จิตรสำนึกมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแห่งหนึ่ง มีกิจกรรมความดีเพื่อสังคม คือ พอขายของหมดแล้ว จะเหลือเศษอาหาร ที่มีทั้งน้ำและกากอาหารที่เหลือ ก็มีการนำมาแยกส่วนน้ำและกากอาหาร ส่วนที่เป็นน้ำก็ทิ้งลงท่อได้เลย ส่วนที่เป็นเศษอาหารก็นำไปทิ้งลงถังขยะ แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีเพื่อสังคมแล้ว ไม่เห็นต้องใช้เงินสักบาทเดียว
ดังนั้นจึงอยากให้ทุกๆองค์กรหรือแม้แต่ร้านค้าทั่วไป ให้หันมาตระหนักถึงเรื่องการทำความดีเพื่อสังคมกันให้มากขึ้น และไม่จำเป็นต้องไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อหากิจกรรมความดีมาทำเพื่อสังคมให้เปลืองงบประมาณเลย ให้ลองไปพิจารณาดูว่าองค์กรหรือธุรกิจของตนเองมีอะไรที่น่าจะทำความดีเพื่อสังคมได้บ้าง เชื่อว่าทุกองค์กรหรือร้านค้าเหล่านี้มีด้วยกันทั้งนั้น แต่ยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาทำเท่านั้น เมื่อค้นหากิจกรรมความดีที่จะทำได้แล้วก็ค่อยๆผลักดันออกมาให้สังคม และส่งเสริมให้ดีขึ้นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมกันแล้ว

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *