"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 2

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 2
โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

“จีน”ตระหนัก CSR เป็นอันดับหนึ่ง
สำหรับกรณีศึกษาในการทำ CSR ของต่างประเทศนั้น ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวให้ฟังถึงเรื่องนี้ว่า ในประเทศอเมริกา ยุโรป หรือแม้กระทั่งประเทศจีน ซึ่งกำลังเป็นตลาดการค้าของโลกแห่งใหม่ ก็พูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้น และมองว่า CSR เป็นการทำโดยไม่หวังผลตอบแทน ในปัจจุบันจึงเกิดกลุ่มธุรกิจสร้างและพิทักษ์ผลประโชน์ทางการตลาดขึ้นมา โดยคู่ค้าที่ทำธุรกิจด้วยกันจำเป็นทีจะต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วย ถ้าไม่มีกิจกรรมประเภทนี้ก็จะไม่ทำการค้าด้วย เช่น การที่บริษัทในต่างประเทศเหล่านี้มาจ้างโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทย ก็จะบอกนโยบายและเงื่อนไขเว่ามีอะไรบ้าง และ 1 ในหลายเงื่อนไขนั้นๆ จะต้องมีการทำ CSR ด้วย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ากระแสของ CSR ได้มีอย่างกว้างขวางทั่วโลก
CSR IN-After Process
เมื่อพูดถึง CSR กันมากขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่า ลักษณะหรือประเภทของการทำ CSR นั้นมีการแบ่งกลุ่มและความหมายไว้อย่างไรบ้าง จากเรื่องนี้จึงได้สอบถามกับนายพิพัฒน์ ในฐานะที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในไทย โดยได้รับคำตอบว่า การทำ CSR นั้น มีการแบ่งลักษณะเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เป็นการทำ CSR ภายใต้ในกระบวนการธุรกิจ หรือที่เรียกว่า CSR IN Processเป็นการนำกระบวนการธุรกิจมาตอบสนองต่อสังคม เช่น บริษัทหนึ่งมีการผลิตสินค้าหรือบริการออกมาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสในสังคม อาจจะมีการดีไซน์หรือพัฒนาสินค้าขึ้นมารองรับกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีทั้งสินค้าสำหรับอุปโภค-บริโภคก็ได้ หรืออาจจะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เห็นได้จากบริษัทไทยประกันชีวิตออกกรมธรรม์สำหรับลูกค้ากลุ่มทหาร หรือคนพิการ ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จากลูกค้ากลุ่มนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายตอนสิ้นปี ก็จะส่งมอบคืนให้กับหน่วยงานหรือองค์กรสงเคราะห์ของลูกค้าเหล่านี้ เพื่อเป็นการตอบสนองสังคมอีกทางโดยผ่านกระบวนการของธุรกิจในรูปของสินค้าและบริการ
ส่วนกลุ่มที่ 2 นั้น เป็นการทำ CSR แบบนอกกระบวนการธุรกิจ หรือ CSR After Process ซึ่งลักษณะของการทำ CSR แบบหลังนี้จะเน้นเรื่องของการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆให้กับสังคม ทั้งในส่วนที่เป็นปกติประจำปี หรือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น เกิดสึนามิ หรือเกิดพายุถล่ม น้ำท่วม เป็นต้น
ซึ่งจากการทำวิจัยและสำรวจพฤติกรรมของการทำ CSR ในองค์กรต่างๆในประเทศไทยนั้นมีปริมาณเท่าๆกันระหว่างการทำ CSR แบบในกระบวนการธุรกิจกับ การทำ CSR นอกกระบวนการธุรกิจ
ทำ CSR ให้ยั่งยืนต้องไม่มุ่ง PR
นายพิพัฒน์ กล่าวถึงการทำ CSR ให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อสร้างภาพหรือสร้างกระแสสังคมว่า ถ้าพูดถึงการทำ CSR ให้ประสบความสำเร็จนั้น มีหลายวิธีการมากมาย มีทั้งการทำแบบ PR For CSR เป็นรูปแบบของการทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีว่าเป็นองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือสังคม แต่ปัจจุบันจะให้เริ่มมีการทำประชาสัมพันธ์บ้างสำหรับกลุ่มนี้เนื่องจากต้องการที่จะให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่ได้รับทราบกิจกรรมความดีที่องค์กรตัวเองทำแล้วจะได้มีส่วนร่วมช่วยทำด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างฝายกั้นน้ำของกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น ได้ทำประชาสัมพันธ์แล้วเชิญชวนหน่วยงานของรัฐบาลหรืออื่นๆมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้เพื่อสังคม
ส่วนการ CSR For PR นั้น ก็มีการทำกันอยู่บ้าง คือเน้นทำกิจกรรมความดีแล้วต้องทำประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ถึงความดีที่ทำโดยมุ่งหวังเรื่องภาพลักษณ์องค์กรที่ดีมากกว่าการช่วยเหลือสังคม ทุ่มงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จำนวนมาก กลุ่มนี้น่าเป็นห่วง ต้องคอยช่วยกันเตือนอยู่เรื่อยๆ ผู้บริโภคเองก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าองค์กรเหล่านี้ควรจะให้การสนับสนุนสินค้าและบริการหรือไม่

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *