Category: พัฒนาการลูกรัก

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก รวบรวมโดย : กลุ่ม We are happy. 1. การพัฒนาเด็กต้องอาศัยแนวความคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า อาศัย “สิทธิ” เป็นหลัก (rights based) และครอบคลุมเด็กทุกคน การพัฒนาเด็กที่อาศัย “สิทธิ” นี้อย่างน้อยต้องคำนึงถึงหลัก 4 ประการคือ (ก) ทุกอย่างต้องดำเนินการโดยเห็นประโยชน์สุขของเด็กเป็นสำคัญ (best interest of
Read More

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก ตุลาคม 17th, 2008 | Posted by wearehappy 1. การพัฒนาเด็กต้องอาศัยแนวความคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า อาศัย “สิทธิ” เป็นหลัก (rights based) และครอบคลุมเด็กทุกคน การพัฒนาเด็กที่อาศัย “สิทธิ” นี้อย่างน้อยต้องคำนึงถึงหลัก 4 ประการคือ (ก) ทุกอย่างต้องดำเนินการโดยเห็นประโยชน์สุขของเด็กเป็นสำคัญ (best interest
Read More

สอนลูก ‘อึด ฮึด สู้’ เพิ่ม RQ

สอนลูก “อึด ฮึด สู้” เพิ่ม RQ   โดย: ก้านแก้ว เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล  ถ้าลูกเป็นเด็กรอคอยไม่เป็น ไม่ชอบปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ  ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหา น่าสงสัยว่าลูกกำลังมีปัญหาด้าน RQ แล้วล่ะ …เรามาเสริมสร้าง RQ ให้ลูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกันนะคะ รู้จัก RQ RQ (Resilience Quotient)
Read More

อาหารพัฒนาสมองลูกน้อย

อาหารพัฒนาสมองลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักต้องการอยากให้ลูกของตนเองเป็นคนเก่งและฉลาด หรือพูดง่ายๆก็คือ มีสมองที่ล้ำเลิศเหนือกว่าใครๆ นั่นเอง ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาหารเสริมชนิดใดสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองลูกน้อยได้ คุณพ่อคุณแม่เป็นต้องหามาบำรุงลูกๆ หากจะพูดกันตามหลักโภชนาการแล้ว การให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ นับว่าเพียงพอกับการเจริญเติบโต สุขภาพและพัฒนาการสมองของลูกน้อยอยู่แล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่คงต้องช่วยดูแลลูกไม่ให้ขาดสารอาหารดังต่อไปนี้ด้วย โปรตีน อาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตทั้งของร่างกาย เซลล์สมอง เส้นใยประสาทที่จะแตกไปสร้างวงจรประสาทของเด็กในช่วงอายุ 1-3 ปี หากเด็กขาดโปรตีน ซึ่งจะต้องถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนก่อนที่จะนำมาใช้สร้างโปรตีน ก็จะทำให้เกิดความบกพร่องในการเรียนรู้และการทำงานของสมองและระบบประสาท โปรตีนมีมากในนม ไข่ทั้งฟอง เนื้อไก่ หมู เนื้อวัวและเนื้อปลาทะเล
Read More

สร้างศักยภาพสมองให้ลูก

สร้างศักยภาพสมองให้ลูก เขียนโดย มนต์ชยา ทารกรับรู้กลิ่นและรสได้อย่างไรนะ เป็นข้อสงสัยที่นำไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบชองบรรดานักวิทยาศาสตร์ค่ะ โดยเขาเห็นว่าการรับรู้เรื่องกลิ่นและรสของทารกนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าประสาทสัมผัสด้านรับรู้กลิ่นของทารกนั้นจะพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังคลอดค่ะ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของชีวิต ทารกสามารถจดจำกลิ่นของแม่ตนเองได้อย่างแม่นยำทีเดียว ซึ่งการศึกษาชิ้นหนึ่งบอกว่าทารกอายุ 5 วัน สามารถแยกแยะที่ซับน้ำนมแม่กับนมชนิดอื่นได้ด้วย ผลดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์สรุปกันว่าสำหรับทารกน้อยนั้น ประสาทสัมผัสด้านการรับรู้เรื่องกลิ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ของทารกค่ะ ส่วนการศึกษาด้านการรับรู้รสชาติของทารกน้อยนั้นเขาไปสังเกตปฏิกิริยาของทารกหลายคนๆ โดยการให้ดมกลิ่นที่แตกต่างกัน พบว่าทารกจำนวนมากเลยที่แสดงอาการชอบกลิ่นมะนาว นักวิทยาศาสตร์บอกว่าตั้งแต่เกิดทารกก็สามารถรับรู้รสชาติ 3 ใน 4 รสหลักแล้วนั่นคือ รสหวาน รสเปรี้ยว และรสขม แต่ดูเหมือนทารกจะชอบรสหวานมากที่สุด ส่วนรสเค็มนั้น
Read More

8 วิธีเสริมความฉลาดลูก

8 วิธีเสริมความฉลาดลูก คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความฉลาดของลูก โดยเฉพาะในช่วง 1-6 ปีนั้น จัดว่าเป็นช่วงจังหวะทองในการพัฒนาสมองของลูก พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดของลูก ได้แก่ 1. ฝึกสมองลูกจากการวาดภาพ แม้จะดูไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่การที่พ่อแม่ชวนลูกคุยเกี่ยวกับภาพวาดของลูก จะช่วยส่งเสริมจินตนาการของลูกได้ 2. จัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดเล็ก ๆ ภายในบ้าน แม้ลูกจะอยู่ในวัยที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่ภาพสวย ๆ ในหนังสือจะช่วยกระตุ้นให้ลูกอยากเปิดหนังสือดูหรือไม่ก็อยากให้พ่อแม่อ่านให้ฟัง 3. เปิดโอกาสให้ลูกได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย 4. สอนลูกพับกระดาษ
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (3)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (3) MQ = Moral quotient จริยธรรม คุณธรรม วิธีฝึกฝน • มีตัวอย่างที่ดีๆให้เห็น • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เล็กๆ ก่อนวัยอนุบาล อาจจะเป็นในรูปนิทาน • วัยอนุบาล ประถมต้น เล่านิทานสอนใจ ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน • ประถมปลาย มัธยม สอยหลักธรรม ตัวอย่างดี ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2) AQ=ADVERSITY QUOTIENT คือความสามารถในการแก้ปัญหา และการเผชิญกับวิกฤติ AQ คือการวัดความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ ใครที่สามารถจัดการได้ดี จะเป็นผู้นำและเจ้าของกิจการ ในโลกของปัจจุบันและอนาคต ใครที่มี AQ ดีจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส(Dr.Paul G stolt)ใครที่ไม่สามารถควบคุมAQได้ จะเป็นผู้พ่ายแพ้และเป็นได้แค่ลูกจ้างหรือตกงาน เทคนิคการสร้าง AQ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เป็นกลไกของสมอง เกิดจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาต่างๆ การทำอะไรด้วยตนเอง การละเล่น ทั้งประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในชีวิต ตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (1)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (1) พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ฉลาด มีความสุขประสบความสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงาน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการที่บุคคลจะประสบความสำเร๊จในชีวิตนั้น นอกจากจะมีความฉลาดทางเชาว์ปัญญาหรือ IQ ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ด้วย ปัจจุบันพ่อแม่จำนวนมากที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ IQ EQ หรือมีอื่นๆ เช่น IQ,EQ,AQ,MQ,SQ IQ = Inteligence quotient หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา วัดได้จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ปกติควรอยู่ที่ 90-100 เป็นการวัดความสามารถทางคิด
Read More

ฝึกความฉลาดตามวัย

ฝึกความฉลาดตามวัย สมองของเด็กที่เจริญเติบโตขึ้นจะต้องการเรียนรู้และต้องการสิ่งกระตุ้นเด็กจะแสดงออกมาทางร่างกายที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ การเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายด้วยจะช่วยให้เราให้สิ่งกระตุ้นกับเด็กได้อย่างเหมาะสม ไม่เร่งเร็วเกินไปหรือละเลยเกินไป พัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่อายุ 0-6 ขวบ จะเป็นช่วงที่เราจะให้ตัวกระตุ้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พัฒนาสมองวัย 0-1 ขวบ สมองของเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้น ก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้ว โดยเฉพาะ 3 เดือนก่อนคลอดความรู้สึกและอารมณ์ของแม่จะส่งผ่านไปถึงลูกในท้องได้ แม่จึงควรที่จะทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่เคร่งเครียด ลูกที่ออกมาก็จะมีจิตใจดีตามไปด้วย ในช่วงนี้พ่อแม่บางรายอาจจะเริ่มกระตุ้นลูกด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง พูดคุยกับลูกทั้ง ๆ ที่ลูกยังอยู่ในท้อง เป็นต้น เมื่อลูกเกิดออกมาในระยะแรก เขาจะสามารถรับการกระตุ้นได้แล้วจากการมองเห็น
Read More