Category: โรคไต

โภชนาการ : อาหารบำบัดโรคไต

โภชนาการ : อาหารบำบัดโรคไต ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนานๆ มักปวดและทรมานจนอาจเกิดอาการเครียด นอกจากนี้ยังเกิดภาวะขาดอาหารได้ เพราะผู้ป่วยอาจมีอาการเบื่ออาหาร ทานอาหารได้น้อยลง หรือมีอาการบวม เนื่องจากอาการคั่งของของเสียในร่างกายมากขึ้น ดังนั้น ผู้ป่วยควรกำหนดปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาและยืดอายุการทำงานของไตให้ยาวนานยิ่งขึ้น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับพลังงาน 35-40 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังต้องการสารอาหารโปรตีนสูงกว่าคนธรรมดา คือประมาณ 1.2-1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขณะที่คนทั่วไปควรได้รับโปรตีนวันละ 0.8-1.0 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1
Read More

สุขภาพ : เมื่อ “ไตวายเฉียบพลัน”

สุขภาพ : เมื่อ “ไตวายเฉียบพลัน” ไตวายฉับพลันคือมีการทำงานของไตลดลงเป็นเวลารวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน โดยจะรู้ได้ด้วย ตรวจพบว่ามีค่า BUN และ Creatinine สูงขึ้นในเลือดนั่นเอง เมื่อมีไตวายฉับพลัน ถ้ามีการรักษาที่ถูกต้องไตอาจจะกลับสู่ภาวะปกติในเวลาประมาณ 3 วัน ในไตวายฉับพลันมีภาวะหนึ่งเรียกว่า Pre renal หมายถึงไตวายจากการที่เลือดไปเลี้ยง ไตลดลง เช่นมีภาวะตกเลือด หรือช็อคและทำให้ความสามารถในการขับของเสีย ลดลงอย่างมาก ผู้ป่วยประเภทนี้จะมีปัสสาวะน้อย แต่เนื่องจากยังไม่มีการทำลายท่อไต ถ้ารักษาด้วยการให้สารน้ำให้พอและแก้ภาวะเลือดไปเลี้ยงไตลดลงนี้ได้ ไตจะกลับปกติ ในเวลาเพียง
Read More

กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้

กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้ สปส.จัดทำระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกันตนป่วยเป็น ‘โรคเอดส์-ไต’ เข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอื้อผู้ประกันตนออกจากกองทุนใช้สิทธิข้ามกองทุนได้ทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 55 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนสวัสดิการข้าราชการดำเนินการขยายสิทธิการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และไตเพื่อความเท่าเทียมกันทั้ง 3
Read More

กองทุนสุขภาพ : ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการเดียว

กองทุนสุขภาพ : ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการเดียว ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการมาตรฐานเดียว เจ็บป่วยรักษาต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ ผู้ป่วยไตความสามารถในการกรองปัสสาวะน้อยกว่า 15 ซีซีต่อนาทีมีสิทธิฟอกเลือด ผู้ป่วยเอดส์ซีดีโฟร์ต่ำกว่า 350 เซลล์ต่อลบ.มม.รับยาต้านไวรัส รอ’ปู’พิจารณารอบสุดท้าย คาดดีเดย์ 1 ต.ค. 2555 นี้ เมื่อเวลา 14.30 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมผู้แทนจาก 3
Read More

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี 7 ก.ย.55 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) แถลงผลงาน “365วันกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน” ว่า ภายหลังเข้ารับตำแหน่งรมว.สธ.ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย โดยในส่วนของนโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข มี 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ในเรื่องของ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ โดยให้ประชาชนร่วมจ่าย30บาทนำสู่การพัฒนาบริการให้มีคุณภาพขึ้น “ได้มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์ระหว่างกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนทั้ง 30
Read More

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีบำบัดทดแทนไต

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีบำบัดทดแทนไต กรณีการบำบัดทดแทนไต ด้วยคณะกรรมการการแพทย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตราหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 โดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีการบำบัดทดแทนไต สำหรับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกันตน (กรณีผู้ประกันตนเป็นไตหลังจากการเป็นผู้ประกันตน) 2)
Read More

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับสิทธิล้างไตช่องท้องจากสปสช.

กองทุนสุขภาพ : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับสิทธิล้างไตช่องท้องจากสปสช. สปสช.เผยยอดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 19,000 รายครอบคลุมทั้งการล้างไตช่องท้อง การปลูกถ่ายไต และการฟอกเลือดซึ่งการฟอกเลือดผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายครั้งละ 500 บาทตั้งเป้ารณรงค์ใช้วิธีการล้างไตช่องท้อง เพราะผู้ป่วยทำได้เอง ไม่ต้องมาเสียเวลาที่รพ. เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่ขาดแคลนแพทย์และเน้นการป้องกันไม่ให้คนป่วยเป็นโรคไต โดยควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เผย 4 มีนาคม เชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการเสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนโรคไต ในปีงบประมาณ 2555 ได้ครอบคลุมการให้บริการบำบัดทดแทนไตทุกประเภท ได้แก่ การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
Read More

เตือนผู้เปลี่ยนไต…ระวังโรคผิวหนังแทรกซ้อน!!

เตือนผู้เปลี่ยนไต…ระวังโรคผิวหนังแทรกซ้อน!! • คุณภาพชีวิต แนะเลี่ยงแดดจัด หมั่นตรวจผิวเพื่อค้นหามะเร็ง ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ เช่น การล้างไตผ่านทางช่องท้อง การฟอกไตทางหลอดเลือด และการผ่าตัดเปลี่ยนใด ทำให้ผู้ป่วยโรคไตมีอายุยืนนานขึ้น ผู้ป่วยที่เปลี่ยนไตบางรายยังมีชีวิตอยู่หลังผ่าตัดมานานกว่า 40 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม พบปัญหาผิวหนังในผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตได้บ่อยมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไตร้อยละ 50 – 100 มีปัญหาผิวหนัง ส่วนหนึ่งเกิดจากยาที่กดภูมิต้านทาน และเกิดจากภาวะที่ภูมิต้านทางถูกกดที่เกิดจากยา ได้แก่ หน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ เหงือกบวม และความผิดปกติต่อมขุมขน
Read More

ขอบตาคล้ำ…สัญญาณเตือนไตเสื่อม

ขอบตาคล้ำ…สัญญาณเตือนไตเสื่อม • คุณภาพชีวิต แนะปรับพฤติกรรม สร้างสมดุลร่างกาย ช่วงนี้ขอบตาคล้ำเป็นหมีแพนด้าเชียว!… แต่อย่าคิดเพียงแค่ว่าขอบตาคล้ำจะเกิดจากสาเหตุการนอนพักผ่อนน้อยเพียงเท่านั้น แต่ขอบตาคล้ำกลับเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไตของคุณอาจจะเสื่อมได้เร็วๆ นี้ สาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อย ซึ่งการพักผ่อนน้อยเป็นการทำให้ร่างกายของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่คุณกำลังพักผ่อน และอีกสาเหตุ คนในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีรสจัด อาหารฟาสต์ฟูด และการใช้ชีวิตที่ผิดเวลาไป นอนไม่เป็นเวลา ทำงานไม่เป็นเวลา นั่นล่ะคือสัญญาณเตือนโรคไตที่กำลังจะมาเยือน เพียงแค่ปรับพฤติกรรมการกิน การอยู่ การนอนให้ได้ก่อน เท่านี้ก็สามารถทำให้ห่างจากไตเสื่อมได้ ทำทุกอย่างให้สมดุลกันเท่านี้ แต่นั่นละไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนยุคใหม่จะทำได้เลย จึงมีวิธีมาแนะนำให้คุณดูแลสุขภาพก่อนโรคไตมาเยือน อย่าออกกำลังกายหักโหมมากจนเกินไป หากรู้สึกอ่อนเพลีย
Read More

ทางเลือกใหม่!!! ล้างไตทางช่องท้อง

ทางเลือกใหม่!!! ล้างไตทางช่องท้อง • คุณภาพชีวิต คาดมีผู้ป่วยเพิ่ม 6 เท่า ในอีก6-7 ปีข้างหน้า จากสถิติในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั่วประเทศประมาณ 20,000 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 4,000 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปี 2550 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 5,297 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 เท่า ในอีก
Read More