Category: โรคความดันโลหิต

สุขภาพ : โรคความดันสูงอันตราย

สุขภาพ : โรคความดันสูงอันตราย ความดันสูงไม่ใช่แค่ความดัน ยังให้เกิด อัมพฤกษ์อัมพาต เส้นเลือดแตก หัวใจวาย ไตวาย ตามมา ความดันโลหิตสูง คือ แรงดันของเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับแรงบีบตัวของหัวใจของแต่ละคน ค่าความดันโลหิตที่วัดจากเครื่องวัดความดัน จะมี 2 ค่าคือ 1.ความดันโลหิตตัวบน คือ แรงดันขณะหัวใจบีบตัว 2.ความดันโลหิตตัวล่าง คือ แรงดันหัวใจขณะคลายตัว ในคนหนึ่งคนความดันโลหิตสูงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะลดลงในช่วงกลางคืนและเพิ่มสูงขึ้นในตอนเช้า และปัจจัยอื่นๆ
Read More

สุขภาพ : สูบบุหรี่-ความดัน-ไขมันสูง ทอนอายุขัย

สุขภาพ : สูบบุหรี่-ความดัน-ไขมันสูง ทอนอายุขัย เอเจนซีส์ – สูบบุหรี่ ความดัน-คลอเรสเตอรอลสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผู้ชายวัยกลางคนเสียชีวิตเร็วขึ้นสิบปี การศึกษาและติดตามผลข้าราชการพลเรือนชาย 19,000 คน อายุระหว่าง 40-69 ปีในอังกฤษนาน 40 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงผลลัพธ์จากสามปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีต่อผู้ชายวัยกลางคน พบว่าคนที่สูบบุหรี่และเลิกไม่ได้ หรือไม่สามารถควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลและความดันโลหิต มีโอกาสเสียชีวิตเร็วขึ้น 10-15 ปี การศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1960 ในช่วงที่โรคหลอดเลือดกำลังระบาดในอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างจะต้องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Read More

สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค

สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค ภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งผิดปกติ ทำให้เกิดโรคหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโนนารี่ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคหัวใจวาย ไตวาย และเลือดออกในสมอง ดังนั้น จึงต้องให้การรักษาควบคุมความดันโลหิตให้ดี สาเหตุ โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุชัดเจน เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยร่วมกันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น ความเครียดและการรับประทานอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนผสมมากเกินไป โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนี้ พบได้ตั้งแต่วัยกลางคนเป็นต้นไป การจัดระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง ปัจจุบันพบว่าระดับความดันโลหิตที่ถือว่าปกติ ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาต ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตแพทย์จะรักษาความดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์
Read More

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง • อาหาร แนะผัก-ผลไม้และอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่ง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า การรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงมีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจและโรคไต นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรได้รับโซเดียมหรือเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับหนึ่งช้อนชา อย่างไรก็ตามคนที่มีความไวต่อเกลือหรือโซเดียม อาจจะต้องได้รับเกลือในปริมาณน้อยกว่านี้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุควรได้รับเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน นักโภชนาการแนะนำให้เลือกปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ นั่นคือ อาหารที่ต้องมีการเติมน้ำตาลลงไป ไม่นับรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ เช่น
Read More

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ?

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ? • คุณภาพชีวิต แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งดเหล้า บุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง หรือความดันเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรัง และพบได้บ่อยในคนไทย สามารถตรวจได้ง่าย โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง เครื่องดังกล่าวจะแสดงค่า ความดันโลหิตสองตัว คือ ความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง ในคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันเลือดปกติ จะมีค่าความแตกต่างกัน ในแต่ละคนแต่ละอายุ ถ้าอายุมากขึ้น
Read More

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง

“อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง” • อาหาร แนะเลี่ยงเค็มจัด ทานให้ครบ 5 หมู่ โรคความดันโลหิตสูงอาจเกิดได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก คือ เกิดจากโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคของต่อมฮอร์โมน โรคหลอดเลือด ฯลฯ เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่สองนั้นเป็นกลุ่มที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ หรือเรียกตามศัพท์ทางการแพทย์ว่าเป็นกลุ่ม Idiopathic ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายดังยกตัวอย่างไว้ในข้างต้นแล้วนั้น จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนั้นๆ
Read More

ระวังความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ” นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ระวังความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ” นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ • คุณภาพชีวิต แนะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยได้ โรคความดันโลหิตสูง หรือที่เรียกว่า “ฆาตรกรเงียบ” เนื่องจากผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงออกอย่างชัดเจน หากไม่ดูแลและควบคุม จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เกิดโรคแทรกซ้อนจนเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต และโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างเฉียบพลันปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหามากในผู้สูงอายุ โรคนี้มีอันตรายสูงเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพราะไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจพบความดันโลหิตสูงได้แต่เนิ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาและควบคุมอาการ เนื่องในวันความดันโลหติสูงโลกซึ่งกำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความอันตรายและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ดร.นพ.เจย์ ลี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพเพศชาย
Read More

แพทย์เตือนระวัง “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนแห่งโรคร้าย

แพทย์เตือนระวัง “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนแห่งโรคร้าย • คุณภาพชีวิต ชี้ เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก อัมพาต ไตวายได้ หากพูดถึงโรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต เชื่อว่าหลายคนต้องขยาด แต่เมื่อพูดถึง “โรคความดันโลหิตสูง” หลายคนกลับมองข้ามเพราะคิดว่าโรคความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคอันตราย แท้ที่จริงแล้วภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคร้ายดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง พญ.วิไล พัววิไล เลขาธิการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย และ นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล กรรมการกลางสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมฝึกการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบชี่กง โดย
Read More

รู้จัก “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนสู่โรคร้าย

รู้จัก “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนสู่โรคร้าย • คุณภาพชีวิต เสี่ยงหัวใจวาย ล้มเหลว หลอดเลือดในสมองแตก เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพความดัน (Healthy BP Club) และบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง เพื่อช่วยเหลือชาวไทยให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดมาตลอดระยะเวลากว่า 10
Read More