Category: โรคเอดส์

กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้

กองทุนสุขภาพ : สปส.เชื่อมระบบไอทีใช้สิทธิข้ามกองทุนได้ สปส.จัดทำระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกันตนป่วยเป็น ‘โรคเอดส์-ไต’ เข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอื้อผู้ประกันตนออกจากกองทุนใช้สิทธิข้ามกองทุนได้ทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 55 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนสวัสดิการข้าราชการดำเนินการขยายสิทธิการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และไตเพื่อความเท่าเทียมกันทั้ง 3
Read More

กองทุนสุขภาพ : ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการเดียว

กองทุนสุขภาพ : ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการเดียว ‘ผู้ป่วยไต-เอดส์’ 3 กองทุนรับบริการมาตรฐานเดียว เจ็บป่วยรักษาต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ ผู้ป่วยไตความสามารถในการกรองปัสสาวะน้อยกว่า 15 ซีซีต่อนาทีมีสิทธิฟอกเลือด ผู้ป่วยเอดส์ซีดีโฟร์ต่ำกว่า 350 เซลล์ต่อลบ.มม.รับยาต้านไวรัส รอ’ปู’พิจารณารอบสุดท้าย คาดดีเดย์ 1 ต.ค. 2555 นี้ เมื่อเวลา 14.30 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมผู้แทนจาก 3
Read More

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี 7 ก.ย.55 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) แถลงผลงาน “365วันกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน” ว่า ภายหลังเข้ารับตำแหน่งรมว.สธ.ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย โดยในส่วนของนโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข มี 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ในเรื่องของ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ โดยให้ประชาชนร่วมจ่าย30บาทนำสู่การพัฒนาบริการให้มีคุณภาพขึ้น “ได้มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์ระหว่างกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนทั้ง 30
Read More

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้ความดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วย

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้ความดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วย สปส. ให้ความดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ให้อุ่นใจ กองทุนประกันสังคม (สปส.) ให้สิทธิกับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจัดยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้กับผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งยาบางตัวที่ไม่ได้จัดไว้แต่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้โรงพยาบาลต้องจัดให้หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ บัตรทองให้สิทธิกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมถึงการให้ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกและกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน โดยจัดหายา ต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาให้กับหน่วยบริการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIVและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ในการรับยาต้านไวรัสเอดส์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า การให้ความคุ้มครองดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ติดเชื้อ
Read More

กองทุนสุขภาพ : ยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับผู้ป่วยเอดส์

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์ยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยได้รับการจัดบริการยาต้านไวรัสเอชไอวีจากกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มให้บริการยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้ยาต้านไวรัสในสูตรยา 3 ชนิดพร้อมกัน กระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการผลิตยาต้านไวรัสโดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผลทำให้ราคายาถูกลง และในปีงบประมาณ 2547 ได้มีการขยายโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายใต้โครงการการ เข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ National Access to Antiretroviral
Read More

พบผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้น ปีละกว่า 2หมื่นคน

พบผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้น ปีละกว่า 2หมื่นคน คุณภาพชีวิต วัยรุ่น-รักร่วมเพศ กลุ่มเสี่ยงสูง เมืองไทยได้รับบทเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์มามากกว่า 24 ปี ผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ยังคงสร้างตำนานอีกยาวนานสำหรับสังคมไทยและสังคมโลก หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาในแวดวงเอดส์ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยเอง ทีมในการดูแลรักษา ครอบครัว ชุมชน กฎหมาย นโยบายของรัฐมีทั้งความชัดเจน คลุมเครือ และไม่ชัดเจนอยู่อีกหลายๆ อย่าง สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีก็คือ แทบทุกๆ หนแห่งสถานที่ของสังคมไทย มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์กันถ้วนหน้า… ตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งประเทศไทย
Read More

หวั่นเอดส์ดื้อยา

หวั่นเอดส์ดื้อยา • คุณภาพชีวิต วอนตั้งศูนย์แรงงานเพื่อนบ้านป่วยเอดส์ แรงงานพม่าหวั่นเอดส์ระบาด วอนรัฐจัดศูนย์ให้ยาต้านไวรัส กรมจัดหางานคาดแรงงานต่างด้าวทะลักไทย 2-3 ล้านคน แต่ลงทะเบียนแค่ 5 แสน เครือข่ายเอ็นจีโอเสนอเปิดจดทะเบียนใหม่ เร่งป้องกันโรคระบาดสู่คนไทยและกำจัดแก๊งค้ามนุษย์ จากปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง องค์กรพัฒนาเอกชนหวั่นเกรงว่า หากแรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแล อาจกลายเป็นกลุ่มเผยแพร่เชื้อเอดส์ต่อไปโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ตัวแทนแรงงานพม่าอยากให้รัฐบาลใช้งบประมาณจากการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาจัดตั้งศูนย์ดูแลแรงงานพม่า ลาว กัมพูชาที่ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ นายมินอ่อง ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานเกือบ 30 ปี กล่าวในฐานะผู้ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพกับแรงงานพม่า จ.สมุทรสาคร ยอมรับว่า
Read More

“เอดส์” โรคร้ายทำลายชีวิต

“เอดส์” โรคร้ายทำลายชีวิต • คุณภาพชีวิต ทำภูมิคุ้มกันร่างกายถูกทำลาย แถมมีโรคแทรกซ้อน หมายถึง โรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HIV หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเชื้อเอดส์ ซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกทำลาย และป่วยด้วยโรคติดเชื้อแทรกซ้อนต่าง ๆ เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น วัณโรค เชื้อราในสมอง ติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรง ปอดบวม ท้องร่วงเรื้อรัง ฯลฯ HIV ย่อมาจากชื่อของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ Human = มนุษย์
Read More

โอกาสในการติดเชื้อจากแม่ถึงทารก ด้วยการเคี้ยวอาหารป้อนให้ลูก

โอกาสในการติดเชื้อจากแม่ถึงทารก ด้วยการเคี้ยวอาหารป้อนให้ลูก ::: ข้อมูลจาก VOA News ภาคภาษาไทย ::: การที่แม่หรือผู้เลี้ยงเด็กอ่อนเคี้ยวอาหารให้ละเอียด เพื่อป้อนให้กับเด็กทารกที่ฟันยังไม่ขึ้นนั้น อาจจะทำให้เด็กเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ ถ้าแม่มีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกาย นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยสหรัฐฯ ออกมายืนยันว่า การที่แม่หรือคนเลี้ยงเด็กเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ก่อนที่จะป้อนให้กับเด็กทารกนั้นอาจจะเป็นการถ่ายทอดเชื้อ HIV ให้กับเด็กได้ ในการประชุมที่เมืองบอสตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา นักวิจัยรายงานว่าในสหรัฐฯ มีการติดเชื้อในกรณีแบบนี้มาแล้ว 3 ครั้งในระหว่างปี 1993
Read More

นักวิทยาศาสตร์พบสารที่สามารถสกัดกั้นเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ในลิงขนาดใหญ่

เรื่อง นักวิทยาศาสตร์พบสารที่สามารถสกัดกั้นเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ในลิงขนาดใหญ่ ::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย ::: นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯ ศึกษาพบว่า สารประกอบที่ใช้กันทั่วไปชนิดหนึ่ง ราคาไม่แพง สามารถสกัดกั้นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ในลิงขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีความหวังกันว่า อาจนำสารประกอบนี้มาใช้กับมนุษย์ในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรค AIDS ในคนได้ ในรายงานที่ลงพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Minnesota อธิบายเกี่ยวกับการทดลองใช้สารประกอบ glycercol monolaurate
Read More