Category: Strategic Thinking

Strategy ความคิดสร้างสรรค์ ก่อนงานสร้างสรรค์

Strategy ความคิดสร้างสรรค์ ก่อนงานสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอันเป็นที่มาของความสำเร็จของหลายๆ แบรนด์นั้น หลายคนอาจเข้าใจว่า อาจเกิดขึ้นจากสมองอัน ปราดเปรื่องของครีเอทีฟผู้คิดสร้างสรรค์ผลงานนั้นเท่านั้น แต่ในความจริง หลาย ๆ ครั้งความคิดสร้างสรรค์ที่เฉียบคม (Cutting Edge Creativity) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมี กลยุทธ์ที่ ฉีกแนว (Breakthrough Strategic Thinking) และถ้า strategy ยิ่งมีแรงถีบส่งมากเท่าใด creative ก็จะมีแรงกระโดดมากเท่านั้น Strategy ไม่ใช่คำร้องขอให้สร้างงาน
Read More

Strategic-Thinking Leader – ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์

Strategic-Thinking Leader – ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ผู้นำในอนาคตควรมีแนวคิดเชิงยุทธ์ ทั้งนี้เพราะว่าโลกของธุรกิจในปัจจุบันมีแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทำให้โอกาสใหม่ๆและอุปสรรคต่างๆทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วโดยยากที่ใครจะคาดคิดมาก่อน และโอกาสเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะไขว่คว้าโอกาสเหล่านั้นมาทำให้เป็นเงินเป็นทอง นั่นหมายถึงว่าการที่บริษัทใดจะมีความสามารถในการทำกำไรได้สูงและมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีผู้นำที่มีสามารถมองเห็นโอกาสเหล่านี้ก่อนคนอื่น ตลอดทั้งความเป็นไปได้ต่างๆในเชิงธุรกิจที่เกินไกลไปกว่าสิ่งที่ผู้นำทั่วๆไปสามารถที่จะมองเห็นได้ในตลาดที่ตนแข่งขันอยู่ ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจเหล่านี้ซึ่งยากที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำทำให้เป็นการยากแก่ผู้นำองค์กรในการที่จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นผู้นำธุรกิจในโลกปัจจุบันจึงควรมีความสามารถในการคิดเชิงยุทธ์ (Strategic Thinking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้ ผู้นำที่จะสามารถนำองค์กรของตนไปสู่จุดหมายปลายทางตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้สำเร็จจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างเฉลียวฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลใหม่ๆที่มักจะเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การที่ผู้นำทั่วๆไปจะกลายเป็นผู้นำที่มีแนวความคิดเชิงยุทธ์ (Strategic-Thinking Leaders) ได้จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้คือ การคิดที่เป็นระบบ มองอนาคตออก มองสิ่งต่างๆจากหลายๆมุมมอง
Read More

การคิดเชิงกลยุทธ์-อ.ปนัดดา ญวนกระโทก

การคิดเชิงกลยุทธ์ อ.ปนัดดา ญวนกระโทก  ความหมายของกลยุทธ์  กลยุทธ์ มีความหมายเหมือนคำว่ายุทธศาสตร์ เดิมใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบ มาจากภาษาอังกฤษว่า strategy ใช้ครั้งแรกในวงการทหารและการทำสงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรู มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า stratēgia หมายถึง การบัญชาการกองทัพด้วยจุดหมายต้องการพิชิตศัตรู การใช้คำทั้งสองคำนี้ในภาษาไทยอาจใช้สลับกันไปบ้าง แต่ให้เข้าใจไว้ร่วมกันว่า กลยุทธ์และยุทธศาสตร์มีความหมายเหมือนกัน คือถ้าหากเราพูดถึงแผนการรบ เราจะใช้คำว่า แผนยุทธศาสตร์ ต่อมามีการนำการวางแผนยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งเรามักจะนิยมใช้คำว่า กลยุทธ์
Read More

การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อฉีกหนีจากตลาด Red Ocean

การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อฉีกหนีจากตลาด Red Ocean เป็นที่ทราบในขณะนี้ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ-ประเทศมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจนทำให้ราวกับว่าทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม ทำท่าเสมือนจะประหัตประหารกัน ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ การตลาด และประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งนั้น ก็เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองทะยานขึ้นไปสู่เบอร์หนึ่ง ปรากฏการณ์เช่นนี้ หากมองในแง่ดี อาจเป็นไปได้ว่า การแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทโดยตรง ทั้งในเรื่องของรายได้และผลประกอบการ แต่ถ้ามองในแง่ร้าย การแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ไม่เพียงจะทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กถูกตัดตอน หากยังถูกลบเลือนหายไปจากตลาดด้วย ยิ่งถ้าบริษัทเหล่านั้นไม่มีเงินทุนพอ ตัวอย่างเหล่านี้มีให้เห็นในประเทศแถบยุโรป อเมริกา รวมถึงบางประเทศในทวีปเอเชีย ผลเช่นนี้เอง
Read More

กลยุทธ์ การสอนคิดเชิงกลยุทธ์

บทสรุปสาระจากการอ่าน 1 คน 1 เรื่อง กลยุทธ์ การสอนคิดเชิงกลยุทธ์ โดย ดร. สุวิทย์ มูลคำ ความเชื่อมโยงกับสมรรถนะ “การคิดวิเคราะห์” หนังสือเรื่อง “กลยุทธ์ การสอนคิดเชิงกลยุทธ์” สอดคล้องกับสมรรถนะหลักเรื่องการคิดเวิเคราะห์ กล่าวคือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่งของมนุษย์ ในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด เกิดขึ้นเมื่อมี
Read More

5 Strategic Thinking Enhancement (5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์)

5 Strategic Thinking Enhancement (5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์) วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552(09.00 – 16.00 น.)จัดโดย: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิด ที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน ห้าวิธีคิดที่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
Read More

เล่าสู่กันฟังเรื่อง ‘วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์’

เล่าสู่กันฟังเรื่อง ‘วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์’ ในธุรกิจจะมีสิ่งที่แปลกๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจ กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรธุรกิจระดับโลก ผู้บริหารธุรกิจระดับสูงหลายๆ องค์กรในโลกนี้มักจะสนใจที่อยากจะเรียนรู้และเข้าไปศึกษา “องค์กร ธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นำแนวคิดหรือบทเรียนดังกล่าวนำมาปรับใช้ในองค์กรของตนเอง ดังนั้น ธุรกิจระดับโลก เช่น GE Wal- Mart, Microsoft, Sony, Toyota, GM, Ford, Nokia ฯลฯ บริษัทเหล่านี้จะมีผู้ที่ทำการศึกษาและนำเสนอบทเรียนหรือเบื้องหลังออกมาอย่างต่อเนื่อง
Read More