Category: ทักษะการคิด

ความคิดและจิตใจของคนฉลาด

ความคิดและจิตใจของคนฉลาด” ข้อมูลทางบรรณานุกรม อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข). 2545. ความคิดและจิตใจของคนฉลาด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะเป็น 1 ใน 6 ของหนังสือชุดนี้ซึ่งได้แก่ เล่มที่ 1 “สำรวจแววเด็ก” เล่มที่ 2 “กลยุทธ์สร้างเด็กปัญญาเลิศ” เล่มที่ 3 “ฝึกเด็กให้เป็นนักคิด” เล่มที่ 4
Read More

กระบวนการคิดแบบครบวงจร

กระบวนการคิดแบบครบวงจร Thinking Process in Systems สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 13 มีนาคม 2549 รูปแบบการคิดเป็นขั้นตอน 9 ขั้นตอนดังนี้ 1. คิดแบบเห็นอะไร (Right View Thinking) คำๆนี้ในเชิงพุทธมักนิยมถามกัน เช่น มองต้นไม้แล้วเห็นอะไร มองภาพยนตร์แล้วเห็นอะไร มองสึนามิแล้วเห็นอะไร มองผ้าขี้ริ้วแล้วเห็นอะไร มองอุบัติเหตุแล้วเห็นอะไร ทีนี้ก็ลองมาพิจารณาว่า เห็นป้ายเวลาเปิดบริการสระว่ายน้ำ แล้วเห็นอะไร
Read More

ทำอย่างไรถึงจะคิดนอกกรอบเดิมๆ

ทำอย่างไรถึงจะคิดนอกกรอบเดิมๆ มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ท่านผู้อ่าน เคยประสบกับภาวะ ที่อยากจะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท แต่ก็รู้สึกว่ามองไปทางไหน ก็มีแต่ปัญหา หรืออุปสรรคไปหมด พร้อมกันนั้น ก็รู้สึกว่าไม่มีทางเลือก หรือทางออกสำหรับปัญหาที่เผชิญ หรืองานที่ต้องการทำบ้างไหมครับ? ผมเชื่อว่า ท่านผู้อ่านคงจะเจอภาวะแบบนี้บ้างไม่มากก็น้อย ที่มีความรู้สึกว่าในการทำงานนั้นช่างไม่มีทางเลือก หรือทางออกสำหรับงานที่ต้องการทำ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเลย สัปดาห์นี้เรามาลองดูกันนะครับว่า
Read More

คิดนอกกรอบ (ของจริง)

คิดนอกกรอบ (ของจริง) โดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร [5-2-2004] เห็นหลายคนตกอกตกใจในการที่มีการรวมกิจการ ขอให้ลาออก ลดกำลังคน ขอให้เกษียณก่อน กำหนด อาจจะช๊อคหรือมึนงงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี เพราะติดก็เพียงตัวเองที่เอาแต่ความคิดในอดีตที่ใครต่อใครฝัง ในสมองให้ว่าต้องทำงานที่เรียนรู้มา และมีประสบการณ์เท่านั้น ในโลกธุรกิจยุคใหม่ การทำธุรกิจเกิดขึ้นง่ายกว่าแต่ก่อนมาก เพราะอะไรที่ไม่ใช่จุดแข็งของเรา เราก็ให้ คนอื่นทำเรียกกันว่า“Outsourcing”ไปให้หมด เหลือไว้แต่ธุรกิจหลักหรือความเชี่ยวชาญพิเศษของเราที่เรา ต้องการจะทำให้มีอนาคต ผมพบคนที่เป็นนักบริหารเก่ง ๆหลายคนที่เกิดมาไม่เคยทำธุรกิจในแนวนี้เลยแต่ก็ ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เช่น คุณเรวัต จินดาพล
Read More

กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการพิจารณาอย่างแยบคายเพื่อเลือกปฏิบัติทางการคิดให้ถูกต้องกับลักษณะ ของโจทย์ที่ต้องการเข้าถึงความจริง ผมศึกษาเอาจากหนังสือของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ แล้วใช้เป็นฐานพัฒนาวิธีคิด เพื่อเป็นเครื่องมือทำงานต่างๆ เช่น การพัฒนาประเด็นคำถามแบบมีโครงสร้าง การพัฒนาประเด็นการสนทนาแบบตารางไขว้ (Matrix Thinking System) เหมือนกับเรามีแบบสอบถามที่ไม่ตายตัวอยู่ในหัว การสร้างความรู้โดยเฉพาะความรู้และปัญญาที่บูรณาการอยู่กับการปฏิบัติ หากขาดองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการภายในของเรา ก็จะทำให้เป็นความรู้ที่แยกส่วนออกจากการปฏิบัติ และแยกส่วนออกจากความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การสร้างความรู้ที่ลุ่มลึก จึงควรประกอบด้วย หัวใจ + สติ + สมอง + และความเป็นจริงภายนอก ซึ่งการทำความคิดให้แยบคาย
Read More

คิดนอกกรอบ

คิดนอกกรอบ โดย วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ ShareThis วันก่อนได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของวงออร์เคสตรา จากสิงคโปร์ (Singapore Chinese Orchestra) ที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเล่นดนตรีจีนร่วมสมัยให้ชาวจอร์ดี้ของนิวคาสเซิลได้ฟังเป็นบุญหูกัน ฉันเองก็พลอยได้อานิสงส์จากงานนี้ ไปร่วมฟังและปล่อยจิตใจให้เบิกบานไปอยู่สักพัก คอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้ฉันมีอะไรเก็บไปนอนก่ายหน้าผากคิดต่อที่บ้านอยู่หลายคืน ถึงเรื่องการ “คิดนอกกรอบ” เพราะเพลงที่เขาบรรเลงให้ฟังนั้นแปลกแหวกแนวเพลงจีนโบราณออกไปมากเหลือเกิน ทั้งๆ ที่สมาชิกของวงเกือบ 30 กว่าคน (จากทั้งหมด 50 กว่าชีวิต) ก็เล่นเครื่อง ดนตรีโบราณของจีนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นกลองใหญ่ ขลุ่ย
Read More

รูปแบบการคิด

รูปแบบการคิด การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้านทักษะการคิด โดยกองวิจัยทางการศึกษา (2542) พบว่า มีรูปแบบการคิด 10 ลักษณะ 1. คิดคล่อง มีพฤติกรรม คือ คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้ได้จำนวนมาก และรวดเร็ม รวมถึงการจัดหมวดหมู่ความคิด 2. คิดหลากหลาย มีพฤติกรรม คือ คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้ได้รูปแบบ/ลักษณะ/ประเภทที่หลากหลายแตกต่างกัน และการจัดหมวดหมู่ความคิด 3. คิดละเอียด มีพฤติกรรม คือ คิดให้ได้รายละเอียดหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด และคิดให้ได้รายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด
Read More

หยุดคิด! แบบฉันถูก…เธอผิด

หยุดคิด! แบบฉันถูก…เธอผิด จาก Bangkok Bizzweek “Business School” โดยอาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ rasmee@creativitycenter.co.th หยุดคิด! แบบฉันถูก…เธอผิด จาก Bangkok Bizzweek “Business School” 19-05-2006 โดยอาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ rasmee@creativitycenter.co.th หลายคนรู้สึกแจ่มใสและมีแรงใจมากขึ้นเมื่อทราบว่า “ความคิดสร้างสรรค์เรียนกันได้” ผู้บริหารตื่นตัวเรียนกันอย่างถ้วนหน้า ถ้าเรานำความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Read More

ทักษะการคิดกับผู้นำ

ทักษะการคิดกับผู้นำ “ผู้นำ” (Leader) กับ “ทักษะการคิด” (Thinking Skill) เกี่ยวเนื่องกันอย่างน่าสนใจ ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ (Technical Skill) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็น “ต้นทาง” ของทักษะด้านคน (Human Skill) ถ้าผู้บริหารมีทักษะการคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทำก็จะเป็นไปในแนวนั้น ถ้าการคิดเป็นไปในทางลบ เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางลบและบั่นทอน ถ้าคิดไปในทางบวก เขาก็จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางทางบวกและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่บริษัทและประเทศชาติ ทักษะการคิดจึงสำคัญต่อผู้นำเป็นอย่างมาก “ผู้บริหาร” สู่ “ผู้นำ”
Read More

ความคิดไร้ขีดจำกัด

ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กรพัฒนาระบบราชการ ความคิดคืออะไร ความคิดเป็นผลจากการทำงานของสมองในการก่อรูป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการทำงานของระบบการรับรู้ทางจิต (cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะทำหน้าที่แยกแยะการกระทำและความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิดอันจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นั้น การคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การคิดไม่เหมือนกัน การคิดแบบจินตนาการ การคิดหวนรำลึกถึง การคิดใช้เหตุผล และการคิดแก้ปัญหา การคิดเกี่ยวข้องกับคนอย่างไร • การคิดเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ทำให้คนอยากคิด เพื่อความอยู่รอดก็จะเริ่มคิดอะไรออกมา หากไม่มีก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่รอด • ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ กระตุ้นให้คิด คนอยากคิดก็คือไม่อยากยึดติดของเดิม ๆ
Read More