Category: ความฉลาดในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค (AQ-Adversity Quotient)

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม…

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม… หากท่านเคยอ่านประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ของโลกก็คงจะพบว่า ก่อนที่ทุกคนจะพบกับความสำเร็จในชีวิตต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น ดังตัวอย่างเช่น แมรี่ คูรี่ และอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ซึ่งได้ทำการทดลองนับเป็นพัน ๆ ครั้ง จึงสามารถค้นพบเรเดียมและเพ็นนิซิลิน หรือจากตัวอย่างความล้มเหลวในชีวิตการต่อสู้ของ อับราฮัม ลินคอล์น ที่ต้องตกงาน ธุรกิจล้มเหลว คนรักเสียชีวิต เป็นโรคประสาท พ่ายแพ้การเลือกตั้งในการเป็นผู้แทนรัฐฯ พ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นประธานสภารัฐฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครผู้แทนรัฐสภาคองเกรส ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดี แพ้การเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก แต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะความล้มเหลวได้
Read More

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ )

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ ) IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
Read More

ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว อีคิวและเอคิว (IQ ,EQ ,AQ)

ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว อีคิวและเอคิว (IQ ,EQ ,AQ) ปัจจุบันพบว่าคนที่มี ไอคิวดีเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควร ไอคิวสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับไอคิวมาโดยตลอด เด็กที่เรียนเก่ง จะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็นที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง มาในช่วงหลัง ๆ ความเชื่อมั่นในไอคิวเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัด และความสำคัญของไอคิว จนในที่สุดเมื่อ ๑๐
Read More

AQ เป็นการวัดความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ

AQ (Adversity Quotient) คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ ความฉลาดเมื่อเผชิญปัญหา AQ เป็นการวัดความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ ใครที่สามารถจัดการได้ดีจะเป็นผู้นำและเป็นผู้ชนะหรือเป็นเจ้าของกิจการในโลกของปัจจุบันและอนาคต ใครที่มี AQ ดีจะสามารถ เปลี่ยน วิกฤติเป็นโอกาส (Dr. Paul G stolt ) ใครที่ไม่สามารถควบคุม AQ ได้ จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิต ความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) คือ
Read More

ความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ

ความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) คือความสามารถในการ ที่อดทนทั้งด้าน ความยาก ลำบาก ทางกาย ความอดกลั้น ทางด้านจิตใจ และ จิตวิญญาณ ที่สามารถเผชิญ และเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อต้องเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน ซึ่งจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหา อุปสรรคในชีวิต อันเป็นกลไกของสมอง ซึ่งเกิดจาก ใยประสาทต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น ฝึกฝนขึ้น ปัญหาที่กล่าวถึงนี้จะเป็นปัญหาเล็กน้อย เป็นปัญหา ปานกลาง หรืออาจจะเป็นปัญหาใหญ่โต
Read More

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเด็ก คือ เอคิว /AQ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเด็กตั้งแต่ ปี 2000 คือความสามารถในการต่อสู้ ความยากลำบากหรือเอคิว AQ เพราะปัจจุบันความสามารถทางสติปัญญาและอารมณ์ ไม่เพียงพอแล้ว ในช่วงปีเศษที่ผ่านมา เอคิว (AQ) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ในแวดวงจิตวิทยาและ เป็นสิ่งที่จะมาแทนไอคิวและอีคิวที่เคยเป็นที่รู้จักกันจนกล่าว ได้ว่าเอคิวเป็นแนวโน้มของสหัสวรรษ ใหม่ที่กำลังจะมาถึง ผู้ที่บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาคือ ดร. พอล จี. สตอยต์ซ นักบริหารบุคคล ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง ทั้งนี้ดร.สตอ ยต์ซเห็นว่า ที่ผ่านมามีเครื่องมือวัดความสามารถของบุคคล ซึ่งรู้จักกัน
Read More

เอคิว AQ.( Aversity Quotient ) คืออะไร

เอคิว AQ.( Aversity Quotient ) เอคิว มาจากคำเต็มว่า Aversity Quotient หมายถึงความสามารถที่จะเผชิญกับความยาก ลำบาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จ มีคำกล่าวว่าอย่าเพิ่งวัดความสูงของภูเขาจนกว่าคุณจะได้ไปถึงยอ ดเขาและเมื่อนั้นคุณถึงจะรู้ว่าคุณ ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่อีกมากเพียงใด A.Q. หรือ adversity quotient เป็นศักยภาพที่บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหา และพยายามหาหนทางแก้ไขอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยพลังจิตใจที่จะพัฒน างานอย่างต่อเนื่อง สตอลต์(Paul G.Stoltz, Ph.D.)เป็นผู้เสนอแนวความคิดและแนวทางพัฒนาสามารถเผชิญกับปัญหา และพยายามหาหนทางแก้ไขอย่างไม่หยุดศักยภาพด้านเอคิว( A.Q.)ขึ้น เขาได้แบ่งลักษณะของบุคคลเมื่อเผชิญปัญหาโดยเทียบเคียงกับนักไต
Read More

AQ กับการทำงาน

ฉบับที่แล้ว ผมได้เขียนถึงความหมายของ AQ และกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราก้าวไปสู่ความสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศ ที่เรียกว่า CORE ซึ่งผมแปลว่า รากแก่นฐานแน่น ไปพอคร่าวๆ ฉบับนี้ จึงจะขอเขียนขยายความเพิ่ม C ที่ย่อมาจากคำว่า Control ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญหนึ่งในสี่แก่นของเอคิว ความหมาย คือ เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ เพราะเข้าใจซึ้งถึงการจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านของเราได้ มันต้องผ่านอุปสรรคมาแล้วทั้งนั้น ดังนี้ คำว่า สำเร็จแล้ว ทำได้แล้ว ลุล่วงแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือ
Read More

คนรุ่นใหม่’เอคิว’ต่ำพ่ายอุปสรรค แนะตั้งเป้าหมายพิชิตความสำเร็จ

คนรุ่นใหม่”เอคิว”ต่ำพ่ายอุปสรรค แนะตั้งเป้าหมายพิชิตความสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการวัดความสำเร็จของมนุษย์ว่าในอดีตว่าต้องมีร่างกายแข็งแรง กำยำ ดูได้จากในอดีตตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน หรือในสมัยอยุธยา ต่อจากนั้นเชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเป็นคนที่มีไอคิว (Intelligence Quotient) ดี ฉลาด แต่ความฉลาดเพียงอย่างเดียวก็เริ่มทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ จะเห็นว่าคนที่มีไอคิวดี มีความรอบรู้มากมายแต่เอาตัวไม่รอดเมื่อประสบปัญหาต่างๆ มีความคิดมีความฉลาดแต่ไม่มีความเฉลียว ดร.จิตรากล่าวว่า ต่อมาเชื่อว่าเด็กหรือคนในวัยต่างๆ
Read More

เอคิว อีคิว ไอคิว

เอคิว อีคิว ไอคิว ไอคิว-อีคิวสูง ไม่พอดำรงชีพกับการต่อสู้ความลำบาก จิตแพทย์ชี้เด็กยุคใหม่สู้ชีวิตน้อยลง แก้ปัญหาไม่เป็น เหตุเพราะมนุษย์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มาก เผยตัวชี้วัดความสำเร็จของเด็กปี 2000 คือ ความสามารถในการต่อสู้ความยากลำบากหรือเอคิว เพราะปัจจุบันความสามารถทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่เพียงพอแล้ว นพ.ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง จิตแพทย์โรงพยาบาลพระราม 9 เปิดเผยว่า ในช่วงปีเศษที่ผ่านมา เอคิว (AQ) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในแวดวงจิตวิทยาและเป็นสิ่งที่จะมาแทนไอคิวและอีคิวที่เคยเป็นที่รู้จักกัน จนกล่าวได้ว่า เอคิวเป็นแนวโน้มของสหัสวรรษใหม่ที่กำลังจะมาถึง เอคิว มาจากคำเต็มว่า Aversity Quotient
Read More